Sjællandske sygeplejersker løber stærkt

Et læserbrev fra fem fællestillidsrepræsentanter på de somatiske sygehuse i Region Sjælland forklarer patienter og pårørende, hvorfor sygeplejerskerne løber ekstra stærkt for tiden – og har samtidig fået regionsrådet til at love at gøre noget for at afhjælpe sygeplejerskernes arbejdspres.

Artikel af journalist Lars Jørgensen.

Danske sygeplejersker har en stærk stemme i samfundsdebatten. Det opdagede fem sygeplejersker i DSR Kreds Sjælland for alvor i foråret, da de som medarbejdervalgte fællestillidsrepræsentanter i begyndelsen af april blev enige om at skrive et fælles læserbrev. I læserbrevet, der blev bragt i flere sjællandske medier, advarede de offentligheden om, at patientsikkerheden på Region Sjællands sygehuse var truet på grund af sygeplejerskernes arbejdspres, og at der hver dag skete fejl, der kunne være undgået, hvis arbejdspresset havde været mindre. De fem sygeplejersker forklarede også, at arbejdspresset havde vokset sig ekstra stort efter nytår på grund af et øget patientindtag, mange ubesatte sygeplejerskestillinger, økonomiske besparelser og administrative omstruktureringer på sygehusene. Men læserbrevet betød ikke kun, at patienter og pårørende fik sygeplejerskernes forklaring på, hvorfor mange ansatte på regionens sygehuse i øjeblikket løber noget stærkere end normalt.

Tillidsrepræsentanternes sygeplejefaglige opråb var også medvirkende til, at sygehuspolitikerne i Region Sjælland lovede, at de nu vil gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe og aflaste arbejdspresset på regionens sygeplejersker.

På dagsordenen 
Offentlige opråb af den karakter er ellers sjældne blandt sygeplejersker, som tilhører en faggruppe, der ikke er kendt for at smide håndklædet i ringen, hver gang de møder modgang på jobbet. De fleste sygeplejersker passer deres arbejde uden at lufte deres meninger offentligt. Formanden for Kreds Sjælland, Helle Dirksen, har i hvert fald ikke i nyere tid oplevet at sjællandske sygeplejersker tager bladet fra munden på samme opsigtsvækkende måde, som fællestillidsrepræsentanterne Pernille Wulff-Høyer, Susann Carlsen, Michelle Serve, Annette Schjermer Voss Møller og Birgit Lind fandt anledning til at gøre midt i april. Men hun er glad for, at de gjorde det. ”De fem tillidsrepræsentanter skal have stor tak for, at de satte de sjællandske sygeplejerskers øgede arbejdspres på den offentlige dagsorden. Og ikke kun i medierne. Læserbrevet har også været med til at øge den politiske opmærksomhed på problemet. Det har fået Region Sjællands sygehuspolitikere til at anerkende, at det nu er nødvendigt at finde nogle løsninger”, siger Helle Dirksen. Med udgangspunkt i sygeplejerskernes offentlige opråb holdt Helle Dirksen i april et hastemøde med Regionsrådets formand, Jens Stenbæk, hvor han lovede at undersøge alternative muligheder for at få besat de dengang næsten 200 ledige sygeplejerskestillinger i Region Sjælland. Efterfølgende sagde Jens Stenbæk til Weekendavisen, at en alternativ løsning kunne være at ansætte udenlandske sygeplejersker og lade personale fra andre faggrupper udføre nogle af sygeplejerskernes arbejdsopgaver. Desuden håber regionsrådsformanden, at den netop vedtagne beslutning om at øge antallet af studiepladser på regionens sygehusuddannelser med 50 ekstra pladser kan være med til at løse Region Sjællands sygeplejerskemangel på længere sigt. Men Helle Dirksen understreger, at DSR har den opfattelse, at sygeplejerskearbejde principielt skal udføres af uddannede sygeplejersker. Og hun er også skeptisk overfor at hente sygeplejersker i andre lande, som selv har brug for sygeplejerskernes arbejdskraft.

”Vi har holdt flere møder med regionen om situationen. En anden mulighed er at prøve at fastholde nogle af de sygeplejersker, som overvejer at gå på efterløn og pension. Men vi må også erkende, at der desværre ikke findes enkle snuptagsløsninger på problemet”, siger Helle Dirksen.

Løn og arbejdsforhold
En mulig forklaring på, at Region Sjælland har problemer med at få besat sine ledige sygeplejerskestillinger, kan være, at næsten 1.358 af de i alt 7.854 sygeplejersker, som bor i regionen, foretrækker at arbejde i Region Hovedstaden. For kun 461 sygeplejersker pendler den anden vej ud af København til arbejdspladser på Sjælland, Lolland og Falster. Og det giver Region Sjælland et ’underskud’ på næsten 900 sygeplejersker. ”Løn og arbejdsforhold har indflydelse på, hvor sygeplejersker vælger at arbejde. Og derfor er begge dele også med i vores videre forhandlinger med Region Sjælland om, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske i regionen”, siger Helle Dirksen, og fortsætter: ”Både for de sygeplejersker, der bor i regionen, og for de sygeplejersker, der bor i andre regioner, men som ville være villige til at pendle til arbejdspladser i Region Sjælland, hvis lønnen og arbejdsforholdene var attraktive nok”.