Studieunit i Psykiatrien bygger bro mellem teori, praksis og tværfaglighed

På afdeling SL3, Psykiatrihospitalet i Slagelse, er læring og tværfaglighed i fokus i en konstruktion, hvor en sengeafdeling er omdannet til en studieunit, som har vist sig at være en fantastisk platform for læring og udvikling

I 2015 skulle Psykiatrien i Region Sjælland uddanne flere studerende uden at få tilført flere ressourcer - men hvordan rummer man det i en travl hverdag uden at gå på kompromis med kvaliteten?

Det kan ledende oversygeplejerske Susie Schouw Petersen forklare:

Susie Schouw Petersen
Susie Schouw Petersen
”Vi besluttede at tænke helt ud af boksen. Vicedirektør Hanne-Birgit Sveistrup Demant havde hørt om studieunits inden for det somatiske område men ikke i psykiatrien, men jo mere vi talte om det, jo mere logisk blev det, at det måtte være løsningen. Her kunne vi samle mange studerende og elever i et miljø, hvor der var mulighed for at vægte læring og pleje/behandling lige højt.

 

 

”De første step blev taget i 2015 på psykiatrisk afdeling i Dianalund. En styregruppe bestående af flere interessenter arbejdede på ”Projekt Studieunit”. Da Psykiatrihospitalet i Slagelse åbnede, flyttede Dianalunds studieunit med og blev til SL3 under ledelse af

Vivian Skovgaard Skjoldshøj
Vivian Skovgaard Skjoldshøj
afdelingssygeplejerske Vivian Skovgaard Skjoldshøj. Hele personalegruppen på SL3 er nu en del af den nye organisering med fokus på læring og tværfaglighed. Oversygeplejerske Susie Schouw Petersen forklarer: ”Etableringen af vores studieunit er foregået i en dialogbaseret proces mellem Vivian Skovgaard Skjoldshøj, uddannelsesansvarlig sygeplejerske Tina Løvenskjold, uddannelseskonsulent Dorte Ørum og styregruppen. Det kræver en hel del af både ledelse og medarbejdere. Man skal være fast i sin tro på projektet, og der har da været bump på vejen. Men egentlig er tanken så simpel, at den er genial:

Man kombinerer praksiserfaringer fra klinikken med skolernes teoretiske undervisning og opnår en helt fantastisk synergieffekt.”

 

 

Mange læringsrum og mange læringsmetoder

Visionerne for Psykiatriens studieunit var at udvikle en uddannelsesplatform, der kunne bygge bro mellem teori og praksis og mellem afdelingens interprofessionelle personalegruppe og de uddannelsessøgende. Tina understreger: ”Vi har selv konstrueret læringsrummet. Det er der, fordi vi vil det, og fordi Vivian som leder faciliterer muligheden for samskabelse og innovativ tænkning.”

Læringsrum psykiatrien
Læringsrum psykiatrien
Foto Lis Mortensen
De forskellige læringsrum i studieunit er: Klinik, undervisning, refleksion, gruppearbejde og artikellæsning. Der anvendes også mange forskellige metoder: For eksempel har ’fælles refleksion’ vist sig at være en meget værdifuld metode til at forstå og lære af aktuelle patienthistorier og etiske dilemmaer fra hverdagen på afsnittet.

 

Tavle med navn og fotos uddannelsessøgende
Tavle med navn og fotos uddannelsessøgende
Foto Lis Mortensen
I afsnittets kontor hænger en tavle med navne og fotos af de uddannelsessøgende, der er i afsnittet. Der står også et par ord om, hvad de har fokus på i den aktuelle uge - fx medicingivning eller observation af bestemte sygdomssymptomer. På den måde bliver det alles ansvar at hjælpe de studerende med at optimere deres læringsmuligheder.

 

Den kliniske vejleder som forløbsfacilitator

I SL3’s studieunit er vejledning af elever og studerende et dagligt, fælles ansvar for alle medarbejdere. I starten var der ansat flere kliniske vejledere på SL3, men erfaringen viser, at man ved at have få vejledere med flere timer dedikeret til vejledning, opnår synergieffekt. Vejlederne fungerer nu som en form for forløbsfacilitatorer. Det har vist sig at give en meget målrettet læring med langt mere kontinuitet. Organiseringen på SL3 optimerer også muligheden for læring på tværs af faggrupperne: De studerende og eleverne lærer af hinanden og kan også bidrage til, at det faste personale lærer nyt.

 

Studerende hurtigt i front

Både studerende og elever har aftenvagter og weekendvagter, men fordi alle ansatte kan fungere som daglige vejledere bliver læringen ikke sat på standby i vagterne. Det betyder tværtimod, at de studerende meget hurtigt kommer i front i forhold til patienterne. Som uddannelseskonsulent Dorte Ørum udtrykker det:

Dorte Ørum
Dorte Ørum
Foto Lis Mortensen
”Vi er i virkeligheden – og vi bruger virkeligheden som læring. Vi kobler nye og gamle læringsmetoder ved at tage det bedste fra hver metode.” Oversygeplejerske Susie Schouw Petersen tilføjer: ”Samtidig betyder vagterne, at de studerende allerede under uddannelsen lærer arbejdsmarkedets vilkår at kende, og der er en høj grad af valgfrihed i forhold til placeringen af vagterne.”

 

IPLS - jamen, det gør vi jo allerede …

Nøglepersoner fra SL3, herunder Vivian Skovgaard Skjoldshøj og Tina Løvenskjold deltog i en IPLS-uddannelse (Interprofessionel læring og samarbejde). Tankegangen bag IPLS er, at faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten. På den måde kan der skabes et helstøbt tilbud til patienten. Allerede på den første kursusdag kunne Vivian og Tina konstatere: ”Jamen, det gør vi jo allerede!” For ud over at man på SL3 har fokus på læring, så har man også valgt at arbejde ud fra et begreb, der bliver kaldt ”Patientens Team”. Der er tre teams på afsnittet. Inden for hvert team arbejdes der – selvfølgelig med afsæt i patientens ønsker og mål – sammen på tværs af fag og uddannelsesniveau. På den måde kan alle medarbejdere i hvert team både varetage pleje og behandling til patienterne og vejledning til studerende og elever inden for teamets rammer. 

Studieunit under forskningens lup

Studiemiljø på psykiatrisygehuset Slagelse
Studiemiljø på psykiatrisygehuset Slagelse
Foto Lis Mortensen
En ting er, at alle synes at mene, at SL3 som studieunit fungerer godt. Men er der evidens for det spørger PULS-redaktionen? Oversygeplejerske Susie Schouw Petersen svarer: ”Det arbejder vi på, for sygeplejerske Michael Haurum Marcussen undersøger i sit igangværende ph.d.-projekt, hvorvidt inter-professionelle læringsrum og patient-teams i et uddannelsesdedikeret sengeafsnit i psykiatrien forbedrer de studerendes faglige kompetencer og deres holdninger til patienten og andre faggrupper sammenlignet med studerende i ordinært klinisk forløb. Patientperspektivet er ligeledes under lup, for Michael undersøger også, om vores organisering forbedrer patienternes selvvurderede helbred ved udskrivelse sammenlignet med standardafsnit.”

Når ph.d.-projektet er afsluttet, vil der blive taget stilling til, om organiseringen med studieunits skal bredes ud til andre områder i Psykiatrien.

Tidligere studerende vender tilbage til SL3

Selv om SL3’s studieunit vel stadig er i en projektfase, kan oversygeplejerske Susie Schouw Petersen allerede konstatere, at projektet har gavnlige sideeffekter: ”En del af de studerende og elever, vi har uddannet på SL3 søger tilbage til afsnittet efter endt uddannelse. Og det er virkelig en gevinst for afsnittet – de kender jo vores fokus på at sikre et velfungerende læringsmiljø, så de har let ved at blive en del af det – også som færdiguddannede.”

 

Fakta: Et interprofessionelt læringsmiljø

På afsnit SL3 er der sygeplejestuderende, SOSU-assistentelever, pædagogstuderende, fysio- og ergoterapeutstuderende, socialrådgiverstuderende, psykologistuderende, medicinstuderende – og internationale studerende.

Afsnit SL3
Afsnit SL3
Foto Lis Mortensen

Fakta om afsnit SL3

Afsnit SL3 er et åbent integreret sengeafsnit med 17 sengepladser, hvoraf 2 er højskærmede. Afdelingen modtager patienter over 18 år, som lider af psykiatriske lidelser som skizofreni, psykoser, svære depressioner og bipolare sygdomme eller svære personlighedsforstyrrelser.

                                  Læs mere om Afsnit SL3’s studieunit her.