Samråd i Folketingets udvalg med fokus på Region Sjælland

Normalt foregår Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjællands arbejde for at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår inden for regionens grænser. Men i dette efterår har kredsens politikere oftere end normalt taget turen til Christiansborg for at overvære samråd i Folketingets udvalg, og for at mødes med medlemmer af Folketinget.

Samråd om arbejdsmiljøet i sundhedssektoren i Sundheds- og Ældreudvalget
 

Sophie Løhde (V)

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde var den 13. oktober kaldt i samråd i Sundheds- og Ældreudvalget, som havde bedt ministeren svare på en række spørgsmål om arbejdsmiljøet for ansatte i sundhedssektoren, herunder også arbejdsmiljøet på en afdeling på Universitetshospital Sjælland, Køge, hvor der er sket overmedicinering af indlagte patienter.

Folketingspolitikerne kom vidt omkring på samrådet. Både situationen i Køge, på Slagelse akutafdeling og på en række andre sygehuse over hele landet blev vendt. Samrådet blev indledt ved, at Sundheds- og Ældreministeren slog fast, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde, heller ikke ansatte i sundhedssektoren. Derefter gjorde hun det klart, at det er regionerne, der som arbejdsgiver har ansvaret for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Disse to pointer gentog ministeren igen og igen, når der kom kritiske spørgsmål fra medlemmerne af Sundheds- og Ældreudvalget.

 

Samtidig påpegede Sundheds- og Ældreministeren, at regeringen har tilført 2,4 milliarder til sundhedssektoren, og at hun flere gange har drøftet arbejdsmiljøet med Danske Regioner. På trods af flere spørgsmål om emnet, kom det dog ikke frem, hvad drøftelserne havde resulteret i.

Magert udbytte

På trods af, at samrådet varede omkring tre timer, kom der ikke afgørende nyt frem. Sundheds- og Ældreministeren erkendte dog, at der er en sammenhæng mellem tilstrækkelige ressourcer og et godt arbejdsmiljø, men tilføjede, at der også er andre faktorer, der spiller ind.

En af de mest konkrete udtalelser kom, da Bent Bøgsted (DF) fortalte, at DSA havde kontaktet sygehuse for at hjælpe med at rekruttere sygeplejersker, men ikke havde fået nogen respons. Det fik ministeren til at svare, at ”Jeg ved, at man i Region Sjælland tager problemet med manglende besættelse af ledige stillinger alvorligt, og heri ligger også, at man selvfølgelig skal sørge for at have en dialog også med Dansk Sygeplejeråd.” Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har jævnligt møder med Region Sjælland og vil selvfølgelig følge op på Sundheds- og Ældreministerens opfordring til dialog.

Samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer: Grønt lys for flere sygeplejersker

Ulla Tørnæs

Noget atypisk indfandt kredsens politikere sig også til et samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer den 22. september. Her havde socialdemokraten Kaare Dybvad nemlig kaldt Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs til samråd om manglen på sygeplejersker i Region Sjælland. I modsætning til samrådet i Sundheds- og Ældreudvalget var dette samråd dog både kort og udbytterigt. Allerede i sin indledende tale, sagde ministeren nemlig, at hun er åben for at øge antallet af uddannelsespladser: ”Det er regionerne og kommunerne, der har ekspertisen på området, og hvis de vurderer, at der er behov for at uddanne flere sygeplejersker, for eksempel i Region Sjælland, er døren åben for at imødekomme dette.” Ministeren fulgte dog op med, at der selvfølgelig så også skal oprettes et tilsvarende antal praktikpladser i region og kommuner.

 

I Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland glædes man over ministerens udmelding, og kredsformand Helle Dirksen fortæller:
”Det er glædeligt, at Uddannelses- og Forskningsministeren er åben for at øge antallet af uddannelsespladser, hvilket på sigt kan være med til at afhjælpe sygeplejerskemanglen. Vi følger op på, at region, kommuner og UCSJ retter henvendelse til ministeren, for at sikre tilstrækkeligt mange sygeplejersker i regionen.”