Siloerne skal ned, hvis tværfagligheden skal blomstre

Det blege decemberlys falder blødt ind i caféområdet på Rehabiliteringscenter Trekroner. Caféen er ramme for et gruppearbejde om tværfaglighed og dokumentation. Og der arbejdes intenst.

Det blege decemberlys falder blødt ind i caféområdet på Rehabiliteringscenter Trekroner. Caféen er ramme for et gruppearbejde om tværfaglighed og dokumentation. Og der arbejdes intenst. ”Vi bliver da nødt til at opsætte nogle delmål,” siger én. En anden supplerer: ”Ja, men husk nu, at det skal være en tværfaglig indsats.”

Fra undervisningen af Tessa Fleischer

Gruppearbejdet indgik i en hel temadag for medarbejderne på Rehabiliteringscenter Trekroner og Rehabiliteringscenter Kastanjehaven. Emnet var tværfaglighed og dokumentation. Borgerne på Trekroners og Kastanjehavens midlertidige pladser har i høj grad brug for en tværfaglig indsats, så de hurtigt kan genvinde deres færdigheder og opnå størst mulig selvstændighed i deres hverdag. Der er derfor også ansat både sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, diætist og social- og sundhedspersonale, som skal samarbejde på tværs af faggrænser.

 

Sygeplejerske Tessa Fleischer

Mere målrettet dokumentation

Betina Bjærgager, der er afdelingsleder på Trekroner Rehabiliteringscenter, fortæller: ”Medarbejderne er faktisk rigtig gode til at arbejde tværfagligt i den konkrete rehabiliteringsindsats, men det fremgår ikke altid tilstrækkeligt klart af dokumentationen. Og det gør det vanskeligt at sikre den røde tråd, når det er forskellige medarbejdere, der tager sig af pleje og træning. Det skal vi have lavet om på. Derfor har vi planlagt et kursusforløb med fokus på, hvordan dokumentationen – og dermed også rehabiliteringsindsatsen - kan blive bedre. ”

 

De monofaglige siloer skal væk – og tværfagligheden skal i fokus

Det er sundhedsfaglig konsulent i Roskilde Kommune, Tessa Fleischer, der står for undervisningen. Tessa er sygeplejerske, har en diplomuddannelse i sundhed og forebyggelse, har nogle års erfaring som afdelingsleder i primærsektoren og blev i april 2014 ansat i Roskilde Kommune. Tessa blev ansat i en projektstilling for at implementere tidlig opsporing af begyndende funktionsevnetab blandt andet ved hjælp af implementering af Roskildehjulet i en digital udgave. Hun står blandt andet for at udvikle sygeplejen og implementere nye tiltag. Ligeledes er Tessa risikomanager på de utilsigtede hændelser.

Tessa fortæller: ”Det er supervigtigt, at alle – uanset faggruppe – arbejder hen imod det mål, som borgeren har. Selv om det fx er en ergoterapeut, der har formuleret et konkret mål, så skal de øvrige faggrupper kende til det mål, så de kan arbejde aktivt med det. Vi skal ikke arbejde inden for hver sin silo. Der skal nedbrydes nogle faglige vægge, hvis vi skal støtte borgerne i at nå deres mål.”

Ikke langt fra idé til implementering

For Tessa behøver der ikke være så langt fra udvikling af en idé til implementering i praksis. For eksempel har Tessa været med til at indføre en ”taske til tidlig opsporing af sygdom”. Egentlig er der bare tale om en knaldrød rygsæk, men den indeholder alt det, der er brug for, hvis man har behov for at score en borgers vitale værdier. De røde tasker findes på alle afdelinger, så det er nemt og hurtigt for medarbejderne at opspore symptomer på sygdom tidligt i forløbet. Tessa' røde taske

Roskilde Hjulet

Tessa har været med til at implementere Roskildehjulet i en digital udgave. Det var oprindeligt en forholdsvis simpel, drejelig papskive med fortrykte fokuspunkter, som kunne understøtte hjemmeplejens observationer hos den enkelte borger. Nu er Roskildehjulet blevet digitalt og er implementeret både på plejecentre og i hjemmesygeplejen. Det er et observations- og refleksionsværktøj. Medarbejderne triagerer dagligt de observationer, de gør sig hos de borgere, de er i kontakt med. Triageringen foregår via deres telefon eller iPad og overføres til en stor touch-skærm, der er i sygeplejekontorerne, og som viser alle afdelingens eller gruppens borgere. Hver borgers navn står i et felt, som kan være enten grønt, gult eller rødt – afhængigt af, hvordan borgeren har det. På den måde kan alle medarbejdere nemt og hurtigt se, hvilke borgere, der lige nu og her har brug for en særlig indsats.

Roskildehjulet anbefales af Sundhedsstyrelsen som et observations- og refleksionsværktøj.

”Det har været en god dag”

Temadagen er ved at slutte – Tessa spørger deltagerne, hvad de har fået med sig. ”Vi skal alle sammen have et tværfagligt blik, når vi er hos borgeren,” siger en. En anden supplerer: ”Og det er vigtigt, at vi alle sammen ved, hvordan vi skal dokumentere, for indimellem drukner vigtig viden i journalnotaterne, fordi der bliver skrevet nogle oplysninger dér, som burde stå et helt andet sted.”

Årets Sygeplejerskepris gik til Tessa Fleischer

 

Sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent i Roskilde Kommune, Tessa Fleischer, fik overrakt Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjællands Sygeplejerskepris i 2016 på den årlige generalforsamling i kredsen – se mere her.

 

 

Roskildehjulet i praksis

Medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene bruger deres udleverede telefoner til at registrere væsentlige ændringer hos borgerne. Alle disse registreringer ryger direkte ind på en digital oversigtstavle, som overvåges løbende i løbet af dagen. Registrerer man en mindre ændring hos en borger, markeres begivenheden med gul i det elektroniske hjul. Iagttager man en markant ændring, markeres begivenheden med rød. På den måde har hjemmeplejen et overblik over, hvor man skal reagere hurtigt. Ved at gøre observationer om borgerne elektroniske sikres overlevering af viden nemt og hurtigt både igennem en enkelt vagt og mellem fx dag-, aften- og nattevagt.

Sygeplejerske Tessa Fleischer

Læs mere om Roskildehjulet her:

http://roskilde.dk/kommunen/innovation-og-nytaenkning/det-digitaliserede-hjul