Stolt. Stærk. Sammen. Sygeplejerske

Dette års kongres har bragt en masse nye tiltag med sig, og for første gang havde Kreds Sjælland også gæster med til kongressen, hvilket betød, at der kom nye øjne på de intense arbejdsdage på Nyborg Strand.

Kongressen blev afholdt under sloganet: Stolt. Stærk. Sammen. Sygeplejerske – og det skulle vise sig meget passende for det arbejde, som kongressen stod for. Der blev iværksat en række tiltag, som vil have helt konkret indvirkning på sygeplejerskernes hverdag. Et af de tiltag, som alle kommer til at mærke, er den ændrede valgperiode for TR og FTR. Fremadrettet vil TR og FTR blive valgt for en 4-årig periode i stedet for som nu for 2 år ad gangen. Der blev blandt andet argumenteret for dette, fordi kredsbestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 4-årig periode; de tillidsvalgte får nu samme udgangspunkt. Kongres 2018 Kreds Sjælland

På de store linjer blev det besluttet, at Dansk Sygeplejeråd skal se på en ny vision og et nyt værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd. Dette arbejde bliver sat i gang af Hovedbestyrelsen, som vil inddrage alle relevante parter i arbejdet for at skabe en ny vision og nye sigtepunkter for det fremadrettede arbejde. 

Færre officielle samlinger

Kongressen vedtog endvidere to kongresforslag, der vil betyde færre officielle samlinger i DSR-regi. Således vil der fremover holdes ordinær kongres hvert fjerde år i stedet for som nu, hvor det er hvert andet år, og generalforsamlingerne i kredsene skal fremover kun holdes hvert andet år. Det er dog værd at bemærke, at der inden for den fireårige kongresperiode vil skulle være plads til en eller flere store temakongresser, og at der lægges op til afholdelse af et større kredsmøde i de år, hvor der ikke holdes generalforsamling.

Første gang på kongres

I år har kredsen prøvet noget helt nyt, nemlig at have gæster med til kongressen, så ganske almindelige medlemmer også kan få indblik i, hvordan det fungerer, når kursen for Dansk Sygeplejeråd skal lægges. Kreds Sjælland betalte rejse og overnatning – et tilbud, som 4 af kredsens medlemmer havde valgt at takke ja til, så de tilbragte et par solbeskinnede majdage på Nyborg Strand. Her kunne de følge med på sidelinjen, når de helt store principielle diskussioner om køn og ligestilling blev taget og ligeledes, når det blev drøftet, hvor ofte kredsene skal holde generalforsamlinger, og hvor lange valgperioderne for de tillidsvalgte skal være.Gæster ved kongres

Redaktionen på PULS talte med to af gæsterne. Begge deltog alle fire dage og var enige om, at det var rigtig fint at få mulighed for at deltage i kongressen, og at det var både interessant og givende at deltage. 

Sygeplejerske Pia Pedersen, der er hjemmesygeplejerske i Sorø Kommune, var på sin allerførste DSR-kongres: ”For mig ligger det helt i tråd med det engagement, jeg har i mit fag, at jeg også ser mig selv som en del af det store DSR-fællesskab. Jeg kender politiske processer fra andre sammenhænge og ved derfor godt, at behandlingen af de mange forslag måske kan forekomme som en lidt langsommelig proces, men det er jo en del af demokratiets spilleregler – og vi skal værne om demokratiet.” Pia så meget positivt på, at kongressen var lydhør over for SLS’ og nyuddannede sygeplejerskers mærkesager. ”Det er så vigtigt, at de unge og de nye sygeplejersker får deres indspark med – de er jo fagets fremtid. Dem skal vi lytte til”.

Sygeplejerske Hanne Bay, der tidligere har været ansat på psykiatrisk skadestue i Psykiatrien Distrikt Øst, Region Sjælland, har selv – for nogle år siden – været bestyrelsesmedlem i Kreds Sjælland, så det var ikke helt ukendt land for Hanne. Måske derfor oplevede Hanne, at det var svært ikke at have taleret: ”Det er lidt, som når en cirkushest lugter savsmuld - flere gange brændte jeg efter at komme til orde på talerstolen, men som gæst er man jo på den ene side inkluderet, for man er indbudt og velkommen, men samtidigt er man også ekskluderet, for man har ikke taleret og sidder jo heller ikke sammen med kredsbestyrelsen.” Hanne nævnte, at det ville have været givende at deltage i kredsens kongresforberedende møder: ”Så havde der været langt større mulighed for at give sit besyv med på forhånd,” sagde Hanne og tilføjede:  ”Det har været en stor oplevelse at deltage på kongressen, og jeg er meget taknemmelig for at have fået denne mulighed. Jeg har undret mig lidt over, at de studerende på kongressen har så meget fokus på studiemæssige problemstillinger og i mindre grad beskæftiger sig med det, der kommer efter uddannelsen, nemlig arbejdet som sygeplejerske.”