Sygeplejerske fik efterbetalt 9.586 kr.

Under den lønnede del af barselsorloven har man ret til at få sin fast påregnelige løn. Det vidste sygeplejersken, som du kan læse om i denne artikel – men Region Sjælland mente ikke, at hun havde fået for lidt i løn. Kreds Sjælland gik ind i sagen, og sygeplejersken fik efterbetalt 9.586 kr.

Sygeplejersken kendte sine rettigheder

En sygeplejerske, ansat på et sygehus i Region Sjælland, blev under den lønnede del af sin barselsorlov opmærksom på, at hun ikke fik udbetalt de tillæg, som hun – før sin orlov - plejede at få udbetalt for aften-, nat- og weekendvagter. Hun fik kun tillæg svarende til sin grundtjenestetidsplan, som slet ikke svarede til, hvordan hun reelt plejede at arbejde. På grundtjenestetidsplanen stod hun til at arbejde hver 4. weekend, men hun havde reelt arbejdet hver 3. weekend. Desuden plejede hun at have 8-10 vagter på en måned, men under barselsorloven var der kun markeret 3-5 vagter pr. måned. Heldigvis vidste sygeplejersken, at hun under barselsorloven havde krav på at få sin sædvanlige løn inklusiv vanlige tillæg for vagter.

 

Mødte modstand, da hun gjorde krav på sin fast påregnelige løn

Sygeplejersken havde henvendt sig til både sin leder og til HR-afdelingen, men da hun ikke mødte forståelse for problemstillingen, kontaktede hun Kreds Sjælland.

På kredskontoret gennemgik en faglig konsulent sygeplejerskens lønsedler fra det sidste halve år inden orloven og under orloven. Det viste sig, at der var en ret stor difference mellem den fast påregnelige løn og den løn, sygeplejersken havde fået udbetalt. Kreds Sjælland forelagde dette for HR-afdelingen, hvorefter sygeplejersken fik udbetalt kr. 9.586,41 kr., som svarede til hendes fast påregnelige løn under den lønnede del af barselsorloven.