Vi er bekymrede, Region Sjælland!

Man kan spare sig fattig, og det ser ud til at være den øvelse, som Region Sjælland er i gang med. Vi ser nemlig nu konsekvenserne af efterårets afskedigelser, opsigelser, omstruktureringer og stillingsnedlæggelser.

Efterårets besparelser ser desværre ud til at blive dyr for regionen, da den ene afdeling efter den anden er ved at kaste håndklædet i ringen. Aldrig har vi fået så mange henvendelser fra medlemmer om et ekstremt presset arbejdsmiljø, hvor det er umuligt at løse alle de opgaver, der er. Samtidig vil Region Sjælland skulle bruge flere penge på vikarudgifter og et stigende forbrug udenregionalt og til aftaler med privathospitaler.

Sygeplejersker går ned med stress eller siger op. Nogle endda uden at have et andet job på hånden. Det paradoksale er, at der stadig er en enorm mangel på sygeplejersker, særligt i Region Sjælland. Det understreger den absurde virkelighed, hvor man ødelægger ellers velfungerende afdelinger med uigennemtænkte Region Sjælland logospareøvelser. Vi er oprigtigt og dybt bekymrede for, om ledelserne og Regionsrådet kan få vendt skuden, før det er for sent. Situationen på regionens sygehuse giver også genklang i kommunerne, hvor sygeplejerskerne får flere borgere, der hverken er helt eller halvt færdigbehandlede fra sygehusets side. Kompleksiteten er stærkt stigende iblandt patienter og borgere, samtidig med at det kan være svært at få al den rette information med om planlagte behandlingsforløb og medicin. Kørelisterne bliver længere i kommunerne og det presser sygeplejerskernes arbejdsmiljø- og vilkår.

Vi følger situationen tæt og er i løbende dialog med ledelser, ligesom vi også rejser problemstillingerne politisk.

Meningsdanneruddannelsen 2019Trods den dystre udsigt for sygeplejerskerne på sygehusene er der er heldigvis også noget at glæde sig over. Vi er for eksempel i gang med en meningsdanneruddannelse her i Kreds Sjælland. En flok ildsjæle fra alle fire verdenshjørner i Kreds Sjælland mødtes i Køge den 2. og 3. februar på uddannelsens første modul. Her var der fokus på politik og skriftlig kommunikation, og lektien til næste modul var at skrive et debatindlæg. Og hold nu op, hvor meningsdannerne har noget på hjerte! Debatindlæggene kobler sygeplejerskernes hverdagsudfordringer på fineste vis med den politiske verden, vi er i.

Vi synes, det er vigtigt, at sygeplejersker blander sig i den offentlige debat, så vi sørger for at den virkelige verden på afdelingerne, operationsstuerne og hjemmebesøgene hos fru Jørgensen bliver en del af den politiske debat. Derfor støtter vi også Kirsten Stallknecht prisen, der skal uddeles senere på foråret, hvor netop sygeplejersker, der bruger deres stemme i den offentlige debat, kan indstilles. Hvis du kender til nogen, du synes, skal have et klap på skulderen for det arbejde for sygeplejen, de gør i den offentlige debat, så kan du læse mere om prisen her.

I Kreds Sjælland har vi haft fokus på fagligt forsvarlige normeringer – eller manglen på samme. Det var noget som særligt OK18-forhandlingerne satte spot på. Her fik vi nemlig syn for sagen, for rigtig mange afdelinger fungerer dagligt med så få medarbejdere, at man ganske enkelt ikke kunne udtage dem til konflikt eller lockout. Bemandingen var nemlig allerede så lav, så den svarede til nødberedskab. Det er ikke i orden, og det bør få mange ledelser til at stille spørgsmålstegn ved, om man har fagligt forsvarlige normeringer på arbejdspladserne. Derfor er DSR Kreds Sjælland gået sammen med Lederforeningen om at afholde møder for afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker om problematikken.

Om kort tid vil vi sende programmet om de faglige medlemsarrangementer, vi tilbyder hen over forår og sommer. D. 28. maj holder vi – traditionen tro - en fagdag, hvor der blandt andet vil være oplæg med professor Bente Klarlund og professor emeritus Bjørn Holstein. Vi håber at se mange af jer til en spændende dag, med sygeplejen i centrum her i Borup! Eller til nogle af de andre faglige arrangementer i løbet af forår og sommeren.

Kredsformand Helle Dirksen

Med ønsket om et skønt forår til dig.

De bedste hilsner fra

Helle Dirksen
Kredsformand