Medarbejdere i kredsen

Hvilke ansvarsområder har den enkelte medarbejder