Bestyrelsen i Syddanmark

Læs om kredsbestyrelsens arbejde og find bestyrelsens kontaktoplysninger

Bestyrelsen i Kreds Syddanmark

DSR Kreds Syddanmarks politiske hold er sammensat af kredsbestyrelsen og en politisk ledelse - i alt 30, valgt af og blandt kredsens medlemmer. Den politiske ledelse består af kredsformand samt fire kredsnæstforkvinder/personer. Kredsbestyrelsen er valgt i en fireårig periode fra november 2021.

Det politiske arbejde i Kreds Syddanmark sætter retning for kredsens lokale politikker og strategier. På kredsbestyrelsesmøderne diskuteres derfor også, hvordan politikker kan omsættes til konkrete handlinger til gavn for medlemmerne.

De omsatte politikker og strategier udmøntes af såvel de sygeplejefaglige som administrative medarbejdere på kontoret, ligesom der tages højde for politikkerne i forhold til eksterne samarbejdspartnere i blandt andet kommunerne og regionen.
 

Bestyrelsesmedlemmer i perioden 2021-2025

Navn​

Andreas Lund Andersen

Anja Skovgaard Nissen (Kredsnæstforkvinde)

Barbara Schilling Hjalting

Betina Iroisch Kristensen​
Birgith Flyvbjerg
Birthe Overgaard
Camilla Dam Kirkegaard Pedersen
Camilla Duus Guldberg Smith (1. Kredsnæstforperson)
Charlotte Nybo-Sørensen
Charlotte Rosenberg Møller
​Christina Rosenberg
Heidi Søholt Lauridsen
​Helle Kruse Hansen (Kredsnæstforkvinde)
Ingrid Margrethe Korsgaard
Janne Horsted Grevsen
Jennifer Richelle Christensen

John Christiansen (Kredsformand)

Julie Bjerg Jakobsen
​Lisbeth Hammer​ Andersen
Louise Gjervig Lehn (Kredsnæstforperson)

Louise Prahl Bårris

Mathilde Meedom Hermansen
Marie-Louise Nordenskov Bjørnlund

Mette Kästner Jacobsen

Mette Ougaard Schønnemann
Mike Grandt
Rikke Boje Witt
Signe Mols Petersen

Solvejg Kjærgård

Susanne Pedersen