Løn og arbejdsvilkår

Sygeplejerskers arbejdsvilkår handler om mange ting. Både de vilkår, du arbejder under, arbejdstiden og lønnen. ​ Her har vi samlet nogle af de punkter, der omhandler løn og arbejdsvilkår.

Ud over overenskomster og arbejdstidsaftaler er der nogle lovgivninger, der regulerer arbejdsvilkårene. Eksempelvis beskriver Lov om arbejdsmiljø, at man maksimalt må arbejde seks dage mellem to fridage. Et andet eksempel er Aftale om hviletid og fridøgn, der blandt andet beskriver, at der skal være 11 timers hvil mellem to døgns normaltjenester.

Det er ledelsens opgave og ansvar at udarbejde vagtplaner, der sikrer at overenskomst/arbejdstidsaftale, arbejdsmiljøbestemmelserne og aftale om hviletid og fridøgn overholdes.

Der er mange regler at sætte sig ind i, og er du i tvivl, kan du spørge din TR/FTR/kreds. Du kan også læse om arbejdstidsaftalen, der er gældende for dit område, i linket for arbejdstidsaftalen, som findes efter tekstdelen. Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål.

Kreds/TR/FTR har indgået forhåndsaftaler, der beskriver, hvilke funktions-/kvalifikationstillæg, der gives på den enkelte afdeling/område. Nogle steder er der også aftalt kompetencetillæg. Du kan læse mere om hvilke aftaler, der er indgået netop der, hvor du arbejder. Også her gælder, at er du i tvivl, så spørg din TR/FTR/kreds.

Det er vigtigt, at du får den rette løn, grundløn, evt. tillæg der er forhandlet ved overenskomstforhandlingerne og/eller tillæg der er forhandlet lokalt. Det kan være i henhold til indgået forhåndsaftale og/eller tillæg der er forhandlet individuelt til dig. Det er kredsen/TR/FTR der har kompetencen til at forhandle din løn.