Kommunale forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker ansat i stillinger på kommunal basisoverenskomst.

Kommunale forhåndsaftaler

Se de kommunale forhåndsaftaler her.

Kolding Kommune

Kliniske vejledere, Senior- og Socialforvaltningen, gældende 1.1.18 - Forhåndsaftale Kolding Kommune

Forebyggelsesmedarbejdere, Selvtilrettelæggere, gældende 1.1.12 - Forhåndsaftale Kolding Kommune

Låsbyhøj Rehabilitering og døgncenter vedr. den 24. og 31.12., gældende 1.12.15 - Forhåndsaftale Kolding Kommune

Nattevagt, gældende 1.11.14 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Honorering af barselsbesøg på 4./5.dagen efter fødsel, gældende 27.1.16 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Honorering i forbindelse med forældreundervisning, gældende 27.1.16 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Sygeplejersker ansat ved midlertidige pladser, Egebo, gældende 1.9.14 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Visitatorer, Seniorområdet, gældende 1.4.2014 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Visitatorer, Lokal aftale om tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, gældende 1.12.2009 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Tillæg for vagt den 24. og 31.12., Seniorområdets sygeplejersker på driftsområdet, gældende 1.4.2015 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Tillidsrepræsentanter, gældende 1.1.2007- Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Sundhedsplejersker, Grundlønsindplacering, gældende 1.4.2021 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Demenskonsulenter, Selvtilrettelæggere i Seniorforvaltningen, gældende 1.11.2007 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Nattevagter, Sygeplejen, gældende 1.3.2019 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Sygeplejefaglige læringspartnere, gældende 1.4.2019 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA), Lokalaftale, gældende 1.7.2019 til juni 2020 - Kolding Kommune

Specialistfunktion, gældende 1.9.2019 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Sygeplejens Akutteam, gældende 1.4.2019 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune

Visitatorer, tillæg for uddannelse, gældende 1. april 2019 - Forhåndsaftale, Kolding Kommune