Pjece: Det sygeplejefaglige ansvar i kommunerne

Kreds Syddanmarks pjece om emnet skal ses som et oplæg til drøftelse på arbejdspladsen.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har igennem længere tid fået henvendelser fra sygeplejersker og deres TR i kommunerne omkring usikkerhed om det sygeplejefaglige ansvar i en meget travl hverdag, hvor der må prioriteres benhårdt i opgaveløsning, dokumentation og opgaveoverdragelse til andre faggrupper.

DSR Kreds Syddanmark har på den baggrund udfærdiget en pjece omkring sygeplejefagligt ansvar.

Pjecen er ikke en facitliste for det sygeplejefaglige ansvar men skal ses som et oplæg til drøftelse af det sygeplejefaglige ansvar mellem sygeplejersker, ledere og øvrige kolleger – en drøftelse med henblik på, at de lokale løsninger holder sig inden for gældende lovgivning med mere.

Pjecen indeholder afsnit og opmærksomhedspunkter omkring:

  • Lederen
  • Sygeplejersken
  • Delegation
  • Dokumentation
  • Hvordan siger du fra
  • Nyttige links

Dansk Sygeplejeråd arbejder på flere områder for at øge sygeplejerskers formelle kompetence i primærområdet, fx den nye Specialuddannelse i borgernær sygepleje samt APN-uddannelsen (avanceret klinisk sygepleje) med start i 2019.
Opmærksomheden henledes på at Sundhedslovens revision, og dette kan medføre ændringer i forhold til pjecens indhold.

DSR Kreds Syddanmark kontaktede i 2018 og 2019 kommunerne i Syddanmark og tilbød at være facilitator for en drøftelse mellem sygeplejerskerne og deres ledere omkring det sygeplejefaglige ansvar. En drøftelse på ca. 2-2½ time.