Regionale forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker i regionale basisstillinger.

Regionale forhåndsaftaler

Klik på det område inden for Region Syddanmark, hvor du arbejder.

Somatik

Se forhåndsaftaler inden for somatik

 

OUH Odense

Odense

Afdeling E

Funktionstillæg for sygeplejerske med delegeret funktion som injektionssygeplejerske (IVI-sygeplejerske), gældende 29.8.16 - Forhåndsaftale, OUH Odense 

Ansvarshavende sygeplejerske fast eller delvist, Afdeling E

Fast nattevagt, Afdeling E

Ressourceperson for apparatur E1 og E amb., Afdeling E

Forhåndsaftale Ressourceperson for bagre afsnitskirurgi EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for booking af patienter EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for børneoftalmologi i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for diabetes E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for ekstern kirurgi

Forhåndsaftale Ressourceperson for Excimer E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for faglig udvikling EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for hygiejne E1 og E-amb

Forhåndsaftale Ressourceperson for hygiejne EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for journaloptagelse E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for katarakt E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Lucentis E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Lucentis EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for PDT-beh. E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Perimetri i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for postgraduat undervisning E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for postgraduat undervisning EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for udvikling i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson forreste afsnit EO

Forhåndsaftale Ressourceperson glaucom E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson glaucom EO

Forhåndsaftale Ressourceperson TAO

Forhåndsaftale Ressourceperson teknik

Forhåndsaftale Sikkerhedsrepræsentant EO

Forhåndsaftale Sikkerhedsrepræsentant E1 og E amb

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (inkl. GCP-enheden)

Afdeling R

Fleksibel arbejdstid, Palliativ enhed, Afd. R, gældende 1.4.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Avanceret dosisplanlægning og udvidet MR, Rad Fys, gældende 1.4.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktion som Projektsygeplejerske, gældende 1.3.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktion som Teamleder for radiografer i Rad Fys, gældende 1.10.08 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Teamkoordinator i Strålebehandlingen, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Teamformidler i Strålebehandlingen, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kompetencemodel Sengeafsnit, Pall. senge, Team, Amb, KFE, gældende 1.4.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Krop og Kræft, gældende 1.6.14 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kursusledere REPHA, gældende 1.1.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Strålebehandling, Rad Fys, Erfaringsmodel, gældende 1.4.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Sygeplejerske Palliativ Team Fyn, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Stedfortræder for afdelingssygeplejerske, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Teknisk Specialist i Strålebehandling, gældende 1.8.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kvalifikation, Fuld diplom i ledelse - stedfortræder for afdelingssgpl., gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Tillæg, Ansvarshavende i enkeltstående vagter, Sengeafsnit, Afd. R, gældende 1.1.19 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Patientforløbsvejleder og enkeltstående dage, R Amb. og Strålebehandling, gældende 1.10.19 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Patientvejleder, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

Specialfunktioner, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

Teamleder, Radiofysisk laboratorium, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

 

OUH Svendborg

Svendborg

Afdeling V

Deltagelse i udrykning, gældende 1.3.07 - Forhåndsaftale OUH

Ansvarlig, knoglebank, operationsafsnit, gælder 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Mentorfunktion for nyansatte, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH 

Nøgleperson for patientsikkerhed, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig for intermediær funktion, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig for intensivfunktion, intensivafsnit, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Strålehygiejne-ansvarlig, operationsafsnit Svendborg/Fåborg, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale

Traumeansvarlig, anæstesi, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Undervisning i genoplivning, gældende 1.8.10 - Forhåndsaftale OUH

Apparaturansvarlig, Anæstesi Nyborg og operation Fåborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Anæstesiuddannelsen, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Beredskabsansvarlig, anæstesi, gældende pr. 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Diplommoduler, operationssygeplejersker, gældende pr. 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Ernæringsansvarlig, intensivafsnit, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Funktionsansvarlig, dagkirurgi, anæstesiafsnit Nyborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Hvilestueansvarlig, Dagkirurgiske enhed Svendborg og Dagklinik Fåborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Hygiejneansvarlig, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Koordinatorfunktion, smerteenhed, intensiv, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig, IMA, intensiv, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Specialistfunktion, blodbank, anæstesi Nyborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Apparaturansvarlig, intensiv, Svendborg, gældende 1.9.11 - Forhåndsaftale OUH

Hygiejnesygeplejersker, gældende 1.11.08 - Forhåndsaftale OUH

Vejleder for kursister (kortere perioder), gældende 1.11.11 - Forhåndsaftale OUH

Korte, midlertidige udlån til anden matrikel, gældende 1.1.07 - Forhåndsaftale OUH

Projekt- og forskningssygeplejerske, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Intensivuddannelsen: V ITA, PITA, BRITA, V Svendborg, U NIA, VITA - OUH

Psykiatrien

Forhåndsaftaler for psykiatrien på det regionale område.

Hospice

Hospicer er selvejende institutioner med regional driftsaftale. Du finder aftalerne for hospicer i Kreds Syddanmark her:

Hospice Fyn

Hospice Fyn, gældende 1.12.17

Hospice Fyn, arbejdstidsregler, gældende 1.1.17 - forhåndsaftale

Hospice Fyn, gældende 1.1.17 - tillæg til deltidsansatte

Hospice Fyn, gældende 1.1.17 - tillæg til eksterne vikarer

 

Hospice Sydfyn

Hospice Sydfyn, gældende 1.9.17 - forhåndaftale

Hospice Sydfyn, gældende 22.8.17 - FEA aftale

Hospice Sydfyn, gældende 1.6.14 - lokalaftale om hviletid

Hospice Sydfyn, gældende 1.1.15 - funktionstillæg klinisk vejleder

Hospice Sydfyn, gældende 1.1.20 til 31.3-21 - Nedsættelse af hviletid i akutte situationer

 

Hospice Sydvestjylland

Hospice Sydvestjylland, forhåndsaftale, gældende 1.12.20

Hospice Sydvestjylland, gældende 1.1.17 - honorering af klinisk vejleder

Hospice Sydvestjylland, gældende 3.3.08 - honorering for over- og merarbejde

Hospice Sydvestjylland, gældende 15.1.08 - lokalaftale om normperiodens længde

Hospice Sydvestjylland, gældende 1.6.16 - nedsættelse af hviletid

Hospice Sydvestjylland, gældende 01.12.16. Honorering jul og nytår

Hospice Sydvestjylland, gældende 01.01.16 - FEA

 

Hospice Sønderjylland

Hospice Sønderjylland, gældende 1.12.20 - Forhåndsaftale

Hospice Sønderjylland, gældende 1.9.20 - FEA

 

Sct. Maria Hospice

Sct. Maria Hospice, gældende 1.9.2016 - forhåndsaftale

Sct. Maria Hospice, gældende 1.11.2016 - Klinisk Vejleder

Sct. Maria Hospice, gældende 1.5.2017 - Udvidet vagtplanlægger

Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA), gældende 1. januar 2020 - Sct. Maria Hospice

Nedsat hviletid, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Tillæg til aftale om hviletid, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Normperiodens længde, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Tillæg til afløsere, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Udbetaling af særydelser, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Nattevagtstillæg, gældende 1.3.2020 - Sct. Maria Hospice

Nedsættelse af hviletid ved tilkald i akutte situationer, gældende 1.1.2020 - Sct. Maria Hospice

 

Administration

Tillidsvalgte

Se forhåndsaftaler for tillidsvalgte sygeplejersker i Region Syddanmark.

For arbejdsmiljørepræsentanter

AMiR-aftale for Region Syddanmark 2019

For tillidsrepræsentanter 

TR-aftale for Region Syddanmark 2019