Regionale forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker i stillinger på regional basisoverenskomst.

Regionale forhåndsaftaler

Klik på det område inden for Region Syddanmark, hvor du arbejder.

Somatik

Se forhåndsaftaler inden for somatik

 

OUH Odense

Odense

Afdeling E

Funktionstillæg for sygeplejerske med delegeret funktion som injektionssygeplejerske (IVI-sygeplejerske), gældende 29.8.16 - Forhåndsaftale, OUH Odense 

Ansvarshavende sygeplejerske fast eller delvist, Afdeling E

Fast nattevagt, Afdeling E

Ressourceperson for apparatur E1 og E amb., Afdeling E

Forhåndsaftale Ressourceperson for bagre afsnitskirurgi EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for booking af patienter EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for børneoftalmologi i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for diabetes E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for ekstern kirurgi

Forhåndsaftale Ressourceperson for Excimer E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for faglig udvikling EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for hygiejne E1 og E-amb

Forhåndsaftale Ressourceperson for hygiejne EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for journaloptagelse E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for katarakt E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Lucentis E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Lucentis EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for PDT-beh. E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for Perimetri i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for postgraduat undervisning E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson for postgraduat undervisning EO

Forhåndsaftale Ressourceperson for udvikling i E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson forreste afsnit EO

Forhåndsaftale Ressourceperson glaucom E1 og E amb.

Forhåndsaftale Ressourceperson glaucom EO

Forhåndsaftale Ressourceperson TAO

Forhåndsaftale Ressourceperson teknik

Forhåndsaftale Sikkerhedsrepræsentant EO

Forhåndsaftale Sikkerhedsrepræsentant E1 og E amb

Afdeling F

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (inkl. GCP-enheden)

Afdeling R

Fleksibel arbejdstid, Palliativ enhed, Afd. R, gældende 1.4.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Avanceret dosisplanlægning og udvidet MR, Rad Fys, gældende 1.4.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktion som Projektsygeplejerske, gældende 1.3.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktion som Teamleder for radiografer i Rad Fys, gældende 1.10.08 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Teamkoordinator i Strålebehandlingen, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Teamformidler i Strålebehandlingen, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kompetencemodel Sengeafsnit, Pall. senge, Team, Amb, KFE, gældende 1.4.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Krop og Kræft, gældende 1.6.14 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kursusledere REPHA, gældende 1.1.18 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Strålebehandling, Rad Fys, Erfaringsmodel, gældende 1.4.17 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Sygeplejerske Palliativ Team Fyn, gældende 1.10.15 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Funktionstillæg, Stedfortræder for afdelingssygeplejerske, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Teknisk Specialist i Strålebehandling, gældende 1.8.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Kvalifikation, Fuld diplom i ledelse - stedfortræder for afdelingssgpl., gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Tillæg, Ansvarshavende i enkeltstående vagter, Sengeafsnit, Afd. R, gældende 1.1.19 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Patientforløbsvejleder og enkeltstående dage, R Amb. og Strålebehandling, gældende 1.10.19 - Forhåndsaftale, OUH Odense

Patientvejleder, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

Specialfunktioner, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

Teamleder, Radiofysisk laboratorium, gældende 1.1.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

In-House Palliationsfunktion, gældende 1.6.21 - Forhåndsaftale OUH Odense

 

OUH Svendborg

Svendborg

Afdeling V

Deltagelse i udrykning, gældende 1.3.07 - Forhåndsaftale OUH

Ansvarlig, knoglebank, operationsafsnit, gælder 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Mentorfunktion for nyansatte, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH 

Nøgleperson for patientsikkerhed, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig for intermediær funktion, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig for intensivfunktion, intensivafsnit, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Strålehygiejne-ansvarlig, operationsafsnit Svendborg/Fåborg, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale

Traumeansvarlig, anæstesi, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Undervisning i genoplivning, gældende 1.8.10 - Forhåndsaftale OUH

Apparaturansvarlig, Anæstesi Nyborg og operation Fåborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Anæstesiuddannelsen, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Beredskabsansvarlig, anæstesi, gældende pr. 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Diplommoduler, operationssygeplejersker, gældende pr. 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Ernæringsansvarlig, intensivafsnit, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Funktionsansvarlig, dagkirurgi, anæstesiafsnit Nyborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Hvilestueansvarlig, Dagkirurgiske enhed Svendborg og Dagklinik Fåborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Hygiejneansvarlig, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Koordinatorfunktion, smerteenhed, intensiv, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Specialeansvarlig, IMA, intensiv, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Specialistfunktion, blodbank, anæstesi Nyborg, gældende 1.4.10 - Forhåndsaftale OUH

Apparaturansvarlig, intensiv, Svendborg, gældende 1.9.11 - Forhåndsaftale OUH

Hygiejnesygeplejersker, gældende 1.11.08 - Forhåndsaftale OUH

Vejleder for kursister (kortere perioder), gældende 1.11.11 - Forhåndsaftale OUH

Korte, midlertidige udlån til anden matrikel, gældende 1.1.07 - Forhåndsaftale OUH

Projekt- og forskningssygeplejerske, gældende 1.4.09 - Forhåndsaftale OUH

Intensivuddannelsen: V ITA, PITA, BRITA, V Svendborg, U NIA, VITA - OUH

Psykiatrien

Forhåndsaftaler for psykiatrien på det regionale område.

Generelt

Rammeaftale

Rammeaftale DSR, regionalt område, gældende fra februar 2019

Generelle psykiatriske aftaler

Lønprofil for sygeplejersker ansat ved Psykiatrien - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark 

Psykiatritillæg - Forhåndsaftale psykiatri, gældende 1.1.21

Klinisk vejledning af sygeplejersker på specialuddannelse - Forhåndsaftale Psykiatri

Klinisk vejledning af sygeplejestuderende - Forhåndsaftale Psykiatri

Tillæg for videreuddannelse, basis - Forhåndsaftale Psykiatri

Harmoniseringstillæg til sygeplejersker i forbindelse med harmonisering 2012 - Forhåndsaftale Psykiatri

Stedfortræder for afdelingssygeplejerske, gældende 1.5.21 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

Klassificering f. sygeplejersker i adm konsulentstillinger. Gældende 1.7.2017. Psykiatrien

Klassificering af atypiske stillinger. Gældende 1.7.2017. Psykiatrien

Deltagelse i personalemøder, gældende 10.5.2021 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland og Børne og Ungdomspsykiatri Odense, gældende 1.8.2019 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

Tillæg,  Koordinerende funktion i forhold til Intensive senge, gældende 1.7.2019 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

Udskrivningskoordinatorer, gældende 1.4.2021 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

Socialsygeplejersker, gældende 1.4.2021 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

B&U Odense og BUP Sydjylland, Fremskudt funktion, gældende 1.1.2022 - Forhåndsaftale Psykiatrien i Region Syddanmark

FEA aftale for Pukkelafvikling, alle afdelinger i Psykiatrien indtil 31.12.2023

Januarpakken

Vagttillæg

Specialuddannelsestillæg

Hospice

Hospicer er selvejende institutioner med regional driftsaftale. Du finder aftalerne for hospicer i Kreds Syddanmark her:

Hospice Fyn

Hospice Fyn, gældende 1.10.21

Hospice Fyn, arbejdstidsregler, gældende 1.1.17 - forhåndsaftale

Hospice Fyn, gældende 1.1.17 - tillæg til deltidsansatte

Hospice Fyn, gældende 1.1.17 - tillæg til eksterne vikarer

 

Hospice Sydfyn

Hospice Sydfyn, gældende 1.4.2022 - Forhåndsaftale

Hospice Sydfyn, gældende 22.8.17 - FEA aftale

Hospice Sydfyn, gældende 1.6.14 - lokalaftale om hviletid

Hospice Sydfyn, gældende 1.1.15 - funktionstillæg klinisk vejleder

Hospice Sydfyn, gældende 1.1.20 til 31.3-21 - Nedsættelse af hviletid i akutte situationer

Hospice Sydfyn, gældende 1.7.22 - lokalaftale om tillæg til deltidsansatte

 

Hospice Sydvestjylland

Hospice Sydvestjylland, forhåndsaftale, gældende 1.12.20

Hospice Sydvestjylland, gældende 1.1.17 - honorering af klinisk vejleder

Hospice Sydvestjylland, gældende 3.3.08 - honorering for over- og merarbejde

Hospice Sydvestjylland, gældende 15.1.08 - lokalaftale om normperiodens længde

Hospice Sydvestjylland, gældende 1.6.16 - nedsættelse af hviletid

Hospice Sydvestjylland, gældende 01.12.16. Honorering jul og nytår

Hospice Sydvestjylland, gældende 01.01.18 - FEA

 

Hospice Sønderjylland

Hospice Sønderjylland, gældende 1.12.20 - Forhåndsaftale

Hospice Sønderjylland, gældende 1.9.20 - FEA

 

Sct. Maria Hospice

Sct. Maria Hospice, sygeplejersker i basisstillinger, gældende 1.1.2022 - Sct. Maria Hospice

Sct. Maria Hospice, gældende 1.11.2016 - Klinisk Vejleder

Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA), gældende 1.2.2022 - Sct. Maria Hospice

Normperiodens længde, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Tillæg til afløsere, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Udbetaling af særydelser, gældende 1. oktober 2018 - Sct. Maria Hospice

Nattevagtstillæg, gældende 1.3.2020 - Sct. Maria Hospice

Sygeplejerske med Administrativ funktion, gældende 1.5.2021 - Sct Maria Hospice

Tillæg til hygiejnenøgleperson, gældende 1.7.2020 - Sct Maria Hospice

Funktionstillæg arbejdsplanlægger, gældende 1.1.2022 - Sct. Maria Hospice

Nedsat hviletid, gældende 1.12.21 - Sct. Maria Hospice