Kredsløbet

Kreds Syddanmarks medlemsblad Kredsløbet udkommer fire gange årligt.

Kredsløbet udkommer fire gange årligt og sendes i cirka 16.500 eksemplarer til medlemmer i kredsen. I Kredsløbet nr. 3 hvert andet år finder du også den skriftlige beretning for DSR Kreds Syddanmark. I 2021 udkommer kredsløbet i uge 13, uge 23, uge 39 og uge 50.

Ansvarshavende redaktør er kredsformanden, der sammen med en redaktionsgruppe tilrettelægger indholdet i bladet. Redaktionsgruppen er sammensat af repræsentanter fra kredsbestyrelsen samt medarbejdere og arbejder ud fra det besluttede kommissorium for bladet.

Tema for næstkommende udgave af Kredsløbet i juni 2021 er Nyt OUH.

Kredsløbet 2021

Kredsløbet nr. 1 - 2021 (PDF) eller Bladrefil. Tema: Projekt NUCAP.

 

Kredsløbet 2020

Kredsløbet nr. 4 - 2020 (PDF) eller Bladrefil. Tema: Mellem sektorer

Kredsløbet nr. 3 - 2020 (PDF) eller Bladrefil. Tema: Den svære samtale

Beretning Kreds Syddanmark - 2020 (PDF) eller Bladrefil

Kredsløbet nr. 2 - 2020 (PDF) eller Bladrefil. Tema: Frontlinjen. 

Kredsløbet nr. 1 - 2020 (PDF) eller Bladrefil. Tema: Fuldtid - Deltid.

 

Kredsløbet 2019

Kredsløbet nr. 1 - 2019 (Tema: Kroniske sygdomme). Du kan læse Kredsløbet nr. 1 2019 som bladrefil her

Kredsløbet nr. 2 - 2019 (Tema: Sundhedsreformen). Du kan læse Kredsløbet nr. 2 2019 som bladrefil her

Kredsløbet nr. 3 - 2019 (Tema: Kommunale sundhedshuse og lægepraksis i fremtiden). Du kan læse Kredsløbet nr. 3 som bladrefil her

Kredsløbet nr. 4 - 2019 (Tema: Akutfunktionen i kommunerne). Du kan læse Kredsløbet nr. 4 som bladrefil her

 

Kredsløbet 2018

Kredsløbet nr. 1 - 2018 (Tema: Arbejdsmiljø samt valget i region og kommuner)

Kredsløbet nr. 2 - 2018 (Tema: Arbejdsmiljø)

Kredsløbet nr. 3 - 2018 (Tema: Den psykiatriske patient)

Beretning Kreds Syddanmark - 2018

Kredsløbet nr. 4 - 2018 (Tema: Diabetes). Du kan læse Kredsløbet nr. 4 2018 som bladrefil her

 

Kredsløbet 2017

Kredsløbet nr. 1 - 2017 (Tema: Den Syddanske Forbedringsmodel - bedre sygehuse)

Kredsløbet nr. 2 - 2017 (Tema: Sektorovergange)

Kredsløbet nr. 3 - 2017 (Tema: Regionalpolitik og kommunalpolitik med sundhedsområdet i fokus)

Beretning 2017

Debatoplæg til Generalforsamling 26. oktober 2017

Kredsløbet nr. 4 - 2017 (Tema: Sygeplejersker med kandidatuddannelse)

 

Kredsløbet 2016

Kredsløbet nr. 1 - 2016 (Tema: Det gode patientforløb) 

Kredsløbet nr 2 - 2016 (Tema: Den nye sygeplejerskeuddannelse samt ligestilling)

Kredsløbet nr. 3 - 2016 (Tema: Mindre sygehuse)

Beretning 2016, Kreds Syddanmark

Kredsløbet nr. 4 - 2016 (Tema: Finalen på arbejdslivet)
 

Kredsløbet 2015

Kredsløbet nr. 1 - 2015 (Tema: Psykiatri i kommunerne)

Kredsløbet nr. 2 - 2015 (Tema: Børns sundheds og trivsel)

Kredsløbet nr. 3 - 2015 (Tema: Sygeplejersker arbejdsliv)

Beretning 2015 Kreds Syddanmark

Indstik om arbejdstid, Kredsløbet nr. 3 - 2015

Kredsløbet nr. 4 - 2015 (Tema: Kompetenceudvikling for sygeplejersker) 

 

Kredsløbet 2014

Kredsløbet nr. 1 - 2014 (Tema: Den nye kredsbestyrelse)

Kredsløbet nr. 2 - 2014 (Tema: Lighed i sundhed)

Kredsløbet nr. 3 - 2014 (Tema: Arbejdsmiljø - Arbejdsmedicin)

Beretning 2014, Kreds Syddanmark

Kredsløbet nr. 4 - 2014 (Tema: Rehabilitering)