Har du en god idé?

Trænger din arbejdsplads til et afbræk i hverdagen? Hvad med et interessant foredrag? En mulighed for at få talt om faglige udfordringer og tid til kollegialt samvær? Du kan søge økonomisk støtte hos Kreds Syddanmark til at føre din idé ud i livet.

Har du en god idé til en faglig aktivitet, som du har lyst til at invitere dine kolleger med til? Hvis svaret er ja, så har Kreds Syddanmark en pulje vi kalder Sygepleje i Syd, hvor du kan søge om penge til de idéer, som gør det lidt mere spændende, interessant eller sjovt at gå på arbejde.

Inspiration

Her kan du få inspiration til dit arrangement ved at læse et par eksempler på, hvad medlemmer tidligere har søgt om støtte til:

Foredrag om sorg på Vejle Syehus 14.9.17

Det største af alt - om sorg

Omkring 60 sygeplejersker var samlede, da initiativtagere på Sygehus Lillebælt havde indbudt sognepræst Mette Grymer og cand.mag. i filosofi Mads Christensen til foredrag, hvorefter der var livlig og god debat.

SLS arrangement Borderline 2017

Borderline i medgang og modgang

SLS Esbjerg inviterede til oplæg ved Karin Dyhr, som fortalte om sit liv med borderline, og om hvordan hun lever sit liv nu.

Anne Meiniche

To kaffe og en staveplade - historien om en ulykke

Anne Meiniche holdt foredrag i Svendborg, hvor hun fortalte om den trafikulykke, hun var ude for - og i den forbindelse mødet med sundheds- og socialvæsenet. SLS Esbjerg var arrangør.

Sygeplejerske med emblem

Temaeftermiddag om inkontinens

Netværksgruppen for inkontinens i Syd- og Sønderjylland har holdt arrangement om inkontinens.

Temaeftermiddagen bød på forskellige oplægsholdere og stande om emnet.

 

Sådan søger du

Det er kun aktive medlemmer , seniorer og studerende, der kan søge. Ansøgningen skal indeholde en plan for arrangementet og alle øvrige relevante oplysninger, for eksempel: Tid og sted, hvordan man tilmelder sig og til hvem, navn på eventuel underviser, foredragsholder eller lignende.

Af det endelige program skal fremgå at Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark har støttet økonomisk samt at medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark kan deltage. Vi støtter dog også tværfaglige arrangementer

Kreds Syddanmark forbeholder sig ret til at lægge programmet på kredsens hjemmeside samt omtale arrangementet i andre sammenhænge.