44 millioner til at styrke fremtidens sygeplejersker

Skiftet fra studie til praktik kan være vanskeligt for de sygeplejestuderende, og kan give øget frafald. Uddannelses-og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil derfor styrke praktikforløb og lette overgangen med særtilskud på 44 millioner kroner til landets sygeplejeskoler.

Oprettet: 14.01.2020
Stig Vognæs

I ministeriets pressemeddelelse står der blandt andet at pengene f.eks. kan bruges til opbygning af simulationsfaciliteter og læringsformer, som kan gøre de studerende bedre rustet til praktikken.

”Det kan være overvældende at komme fra studiet og ud i en travl og til tider barsk hverdag for de sygeplejerskestuderende,” siger uddannelses- og forskningsministeren i pressemeddelelsen.

”Der er brug for endnu flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Mange sygeplejersker har i dag alt for travlt. Derfor vil regeringen ansætte 1.000 flere sygeplejersker, og her spiller uddannelse en vigtig rolle. Den enkelte sygeplejerske skal have mindre travlt og bedre tid til omsorg - det er afgørende i et godt og nært sundhedsvæsen.”

2,9 millioner til UC SYD

Pengene fordeles mellem professionshøjskolerne ud fra antal årsværk. For UC SYD, der driver skolerne i Esbjerg og Aabenraa, betyder det en ekstra bevilling på kr. 2,9 millioner.

Institutchef Heidi Have, UC SYD fortæller, at de er rigtig glade for denne ekstra bevilling, og ser den som en anerkendelse af, at der er behov for ekstra fokus på og ressourcer til at arbejde med overgange og med udvikling af praksiskompetencer.

Hvordan pengene konkret skal anvendes, så de gør mest gavn, vil UC SYD drøfte med både de kliniske samarbejdspartnere og med de studerende.

 Kærkommen oprustning af den praktiske sygepleje

”Uddannelsesområdet i Region Syddanmark bliver nu styrket på en række områder, og det er vi rigtig glade for”, understreger Dansk Sygeplejeråds kredsformand John Christiansen. ”For det første har Regionsrådet besluttet at opruste på den praktiske del af sygeplejeuddannelsen og har i efteråret afsat midler til at styrke praktikforløb og de vejledere, der er tilknyttet.

Desuden har Region Syddanmark brugt penge på at styrke muligheden for introforløb for de nyansatte

Med regeringens nyeste tiltag kommer der yderligere fokus og kvalitet i den praktiske del af uddannelsen til sygeplejerske, og det skulle meget gerne være med til at minimere frafaldet under uddannelsen og styrke overgangen fra at være studerende til at være sygeplejerske i første job,” siger John Christiansen og slutter ”opgaven bliver nu at få den tilsvarende strategi til at lykkedes ude i kommunerne.

Læs også: