Aftale med Region Syddanmark om Covid 19-beredskab

Der er indgået en aftale med Region Syddanmark om honorering for at være i Covid-19 beredskabet. Aftalen gælder fra 1. juli til 31 december 2020, men har tilbagevirkende kraft til den 13. maj.

Oprettet: 06.07.2020
Stig Vognæs

Dansk Sygeplejeråd har længe arbejdet for at sikre rammer og betaling for de medlemmer, der deltager i Covid-19 beredskabet.  Nu er der indgået en aftale forhandlet centralt mellem regionerne og de faglige organisationer. En tilsvarende og enslydende aftale er på plads i alle fem danske regioner.

Kredsformand John Christiansen: ”Min vurdering er, at det er den bedst opnåelige aftale i den givne situation. Den vil sikre honorering af de sygeplejersker, der indgår i beredskabet og kan flyttes til Covid-19 afdelinger.

Regionen har desværre ikke ønsket at honorere sygeplejersker eller andre, der indgik i beredskabet i den akutte fase før 13. maj.”

Hovedindholdet i aftalen:

Udgangspunktet er, at det er frivilligt, om sygeplejersker ønsker at stå til rådighed i forbindelse med Covid-19 beredskabet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange frivillige, skal ledelsen forhandle den konkrete proces for bemandingen med tillidsrepræsentanterne.

Hvis man står til rådighed for beredskabet, får fuldtidsansatte et pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden.

Ledelsen skal give mindst 3 dages varsel, hvis sygeplejersker skal flyttes til Covid-beredskabet, og igen 3 dages varsel, når de skal tilbage til egen afdeling.

Hvis man overgår til tjeneste på afdelingen, hvor man behandler Covid-19 patienter, får man udbetalt et honorar på 1.573,61 kr. pr. gang, man flyttes. Honoraret er oven i det generelle tillæg for at være en del af beredskabet. 

Det tilstræbes, at der planlægges med samme antal fridage og fridøgn, og at disse dage i størst muligt omfang placeres, som i den oprindelige tjenesteplan. 
Når man går tilbage til sin faste afdeling, får man også pr. gang udbetalt et tilsvarende honorar.  

Desuden skal der tages individuelle hensyn, så sygeplejerskerne får mulighed for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen f.eks. i forhold til børnepasning. Planlagt ferie kan kun ændres efter Ferieaftalens regler.

Vi følger situationen tæt

”Vi i Kreds Syddanmarks formandskab følger situationen tæt - både i forhold til udviklingen af Covid-19, men naturligvis også den mere generelle sygeplejerskesituation på tværs af kommuner og region,” slutter John Christiansen.

Aftaletekst og et forståelsespapir

 

Læs også: