Arbejder du mellem jul og nytår?

Hvordan er reglerne for honorering og regulering af normtimeregnskabet, når man er ansat i region eller kommune og arbejder mellem jul og nytår?

Oprettet: 04.12.2018
Stig Vognæs og Gerda Dam Hansen

En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Alle, der arbejder på helligdage, skal honoreres med søgnehelligdagsbetaling = timeløn + 50 %.

24. december (juleaftensdag)

Falder i 2018 på en mandag og er derfor en søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.


1. juledag

Falder i 2018 på en tirsdag og er derfor en søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.


2. juledag

Falder i 2018 på en onsdag og er derfor en søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.


31. december (nytårsaftensdag)

Når du er ansat i regionen eller i kommunen, skal du så vidt muligt holde fri den 31. december efter kl. 12. Hvis du skal arbejde mellem kl. 12 og 24, honoreres du med søndagsbetaling. Normtimeregnskabet nedskrives ikke. Der gives ikke erstatningsfri for at arbejde efter klokken 12. Hvis du afholder feriedag eller FO-dag (Fri efter Overenskomst), beregnes timer for hele vagten.

1. januar (nytårsdag)

Falder i 2018 på en tirsdag og er derfor en søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.

 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Kreds Syddanmark, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Læs mere om overenskomst og aftaler for ansatte i regionen

Læs mere om overenskomst og aftaler, hvis du er ansat i en kommune.

 

                                                                                                 

 

Læs også: