Arbejdsmiljøet skal have ekstra opmærksomhed

Kredsbestyrelsen har besluttet at prioritere en aktiv forebyggende indsats overfor de arbejdsmiljøproblemer, der desværre findes på flere arbejdspladser i Syddanmark.

Oprettet: 09.07.2018
Mads Dippel Rasmussen og Stig Vognæs

Sygeplejersker og deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har i lang tid haft fokus på problemer med arbejdsmiljøet. Dette er en af grundene til at kredsbestyrelsen i sidste valgperiode (før november 2017) besluttede at afsætte et større beløb til en indsats overfor netop dette område.

Næstformand Mads Dippel Rasmussen fortæller, at Dansk Sygeplejeråds holdning er, at sygeplejersker har ”retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø”. En holdning, der er formuleret i det nyest holdningspapir af samme navn - udgivet i januar 2018.

Her fremgår det at:

  1. Sygeplejersker skal have mulighed for at udføre et godt stykke arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og glæde.
  2. Arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt.
  3. Ledelser i sundhedsvæsnet skal have bedre rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med fokus på faglighed.

Den forebyggende indsat prioriteres

Disse tre holdninger bliver udgangspunkterne i Kreds Syddanmarks fortsatte indsats for at sikre sygeplejerskernes ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk.

Kredsbestyrelsen har i først omgang besluttet at prioritere den forebyggende indsat. Det er opfattelsen at det er netop dér medlemmerne får mest valuta for pengene. En af de ideerne er at købe eksterne konsulenter til at kvalificere opstarten af indsatsen. Hvordan den videre indsats vil udvikle sig vil blive klarlagt i løbet af efteråret.

Mads Dippel Rasmussen: ”Der er ingen tvivl om, at det er en lang og stridbar vej at sikre et rimeligt arbejdsmiljø, men det er ikke en vej vi kan gå uden om. Sygeplejerskernes arbejdsmiljø er for dyrebart ikke at tage fat i og hånd om.”

Læs også: