At arbejde med stemmer og stemmehørere

At lære at håndtere stemmer er en proces, der nogle gange langvarig. På denne temadag kan du lære mere om dét at arbejde med stemmer og stemmehørere. Det handler bl.a. om at få stemmernes dominans til at aftage, så stemmehøreren igen kan blive "herre i eget hus".

Oprettet: 17.01.2023
Stig Vognæs

At høre stemmer bliver typisk kædet sammen med at have skizofreni, posttraumatisk stresslidelse eller en anden psykiatrisk diagnose, som typisk bliver behandlet med medicin. Men nogle mennesker hører også stemmer, uden at de i øvrigt passer ind i en diagnose, og stemmehøring bliver også behandlet på andre måder end med medicin.

Temadagen vil indeholde:

  • Viden og forskning
  • Sammenhæng mellem livshistorie og stemmer (traumer)
  • Mestringsstrategier
  • Stemmehørerpanel (et antal stemmehørere stiller sig til rådighed med deres personlige fortællinger)
  • Stemmedialog - at tale med et andet menneskes stemmer

Om undervisere

Birgitte Bjerregaard Nielsen er sygeplejerske og har mange års erfaring fra ansættelser i psykiatrien, primært socialpsykiatrien. Birgitte er systemisk og narrativ psykoterapeut. Hun har arbejdet med Maastricht-tilgangen (stemmehøring) siden 2002, dels i Odense Kommune, som en mindre del af sin ansættelse, dels i egen praksis – primært i forhold til uddannelse af stemmehører facilitatorer. 

René Ørsig Hansen er socialpædagog og har arbejdet i socialpsykiatrien i forskellige bostøtteordninger (Flexbostøtten, Bostøtteteam Rismarksvej og Bostøttekontakten). René tog stemmehørerfacilitatoruddannelsen i 2018 og blev samme år en del af stemmehørernetværket i Odense. Derudover har René et år af systemisk narrativ, og er lige gået i gang med en diplomuddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik og så er han tillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Rehabilitering og Bostøtte. Til daglig arbejder han i bostøttekontakten, hvor han støtter borgere i eget hjem, med diverse sindslidelser, til at leve et liv med størst mulig livskvalitet. 

Tid og sted

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 8.30 - 16
Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, Odense
Kaffe/te og brød fra kl. 8.30-9. Temadagen begynder kl. 9.

Praktiske oplysninger

Kredsen er vært ved forplejning på dagen. Der indlægges pauser undervejs.

Tilmelding. Frist senest den 14. februar.

Se også: