Borgernær sygepleje sikrer mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en klinisk funderet uddannelse for sygeplejersker, der arbejder tæt på borgerne i kommunerne. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem UC SYD og UCL og styrker deltagernes kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer.

Oprettet: 13.08.2019
Lisbeth Garder UC Syd

"Jeg er blevet bedre rustet til den komplekse opgave sygeplejen og samfundet står overfor med flere ældre, flere syge og øget kompleksitet i vores opgaver," fortæller Lena Schmidt.

Lena Schmidt er sygeplejerske i primærsektoren i Aabenraa Kommune. Hun har netop afsluttet første forløb om kliniske kompetencer ud af tre forløb på den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Kombination mellem teori og praksis og intern og ekstern klink

Flere ældre borgere med komplekse sygdomme, borgere med kroniske sygdomme og psykiatriske lidelser har medført en løbende opgaveflytning fra sygehusene til den primære sygepleje. Der er også udfordringer i forhold til organisatorisk kompleksitet, og det gør alt sammen, at der stilles større krav til sygeplejersker i det kommunale sundhedsvæsen. Derfor har Kommunernes Landsforening udviklet en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje, UC SYD og UCL står for undervisningen i Syddanmark.

"Det er rigtig positivt, at det er en kombinationsuddannelse mellem teori og praksis, hvor vi omsætter og afprøver teori i praksis både i intern klinik i vores daglige arbejde med f.eks. den kliniske beslutningsmodel og i ekstern klinik, hvor vi får indsigt i nye område og sektorovergange. På den måde bliver vi løftet fagligt, og tager det vi lærer med hjem til vores kollegaer," fortæller Lena Schmidt.

Mere kvalificerede valg

Eksamen i det første forløb om kliniske kompetencer gik godt og næste forløb om organisatoriske kompetencer er netop startet. Her deltager Lena Schmidt også. Hendes arbejdsgiver Aabenraa Kommune har givet gode rammer for uddannelsen med et godt læringsmiljø, en engageret vejleder og internt netværk.

"Det giver os mulighed for øget refleksion og andre perspektiver på de problematikker vi oplever i hverdagen, så vi laver tidlig opsporing og træffer mere kvalificerede valg," uddyber Lena Schmidt.

Uddannelsen skal understøtte det stærke og borgernære sundhedsvæsen, der er behov for, så både syge og ældre borgere oplever et mere sammenhængende pleje- og behandlingsforløb

"Jeg har fået nye værktøjer og er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål til borgeren, så borgeren føler sig hørt og set," slutter Lena Schmidt inden undervisningen begynder igen.

FAKTA om specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
  • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler og almen praksis
  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen.

I løbet af uddannelsen er der i mindre omfang e-læring, der underbygger sammenhængen mellem teori og praksis.

Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  • Kliniske kompetencer: Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang.
  • Organisatoriske kompetencer: Fokus på borgerforløbet på tværs af sektorer.
  • Kvalitetsarbejde: Fokus på forankring af ny viden og implementering.

Læs mere her: UC SYD eller UCL

Video med Lena Schmidt, der fortæller om hvad uddannelsen har betydet for hende: https://youtu.be/lH4S_V9vm9g