Chefkonsulent er gået på efterløn

Hanne Damgaard, chefkonsulent siden Kreds Syddanmarks etablering i 2008 er, efter et langt arbejdsliv i Dansk Sygeplejeråd, gået på efterløn. ”Du vil blive savnet meget,” understregede kredschef Puk-Maria Holmgaard i sin afskedstale.

Oprettet: 04.01.2021
Stig Vognæs

hanne_2Hanne Damgaard er stoppet som chefkonsulent i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Der blev holdt en Corona-sikret afsked i begyndelsen af december med deltagelse af personalet i Kreds Syddanmark.

Hanne har en fortid som sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus eller Esbjerg Sygehus, som det hed indtil 2004. Efter adskillige år som først tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant blev Hanne ansat på Dansk Sygeplejeråds kontor i det daværende Ribe Amt.

anni_pilgaardHanne blev chefkonsulent, da Dansk Sygeplejeråd slog de fire syddanske amtskontorer sammen til det nuværende Kreds Syddanmark i 2008, der fik hjemme på Vejlevej i Fredericia. Arbejdsområdet var blandt andet de fagpolitiske sider af kredsens arbejde samt administration og medlemskommunikation.

Hanne er Dansk Sygeplejeråd

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard har kendt Hanne gennem mange år, og hun var med på et videolink fra Kvæsthuset i København. Anni hanne_1understregede blandt andet at: ”Hanne er ikke ansat i Dansk Sygeplejeråd, Hanne er Dansk Sygeplejeråd,” og henviste til det store usvækkede engagement i sygeplejerskernes arbejdsbetingelser.

Kredsformand John Christiansen takkede i sin tale Hanne for et langt og trofast virke i Dansk Sygeplejeråd, og for et langt parløb som politisk sparringspartner. John omtalte Hannes ry som en hård forhandler, der i de seneste år især blev udfoldet blandt Kreds Syddanmarks leverandører.

 

hanne_4John fastslog desuden: ”Hanne efterlader nogle store sko, der skal udfyldes og jeg vil på vegne af kredsbestyrelsen også savne den rolle Hanne har haft i at understøtte kredsbestyrelsens arbejde.”

Også Kredschef Puk-Maria Holmgaard samt repræsentanter for personalet holdt tale for Hanne og efterlod ingen tvivl om at det er en meget engageret og afholdt chefkonsulent, der afslutter mange års tjeneste i Dansk Sygeplejeråd.