Dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig

Kredsformand John Christiansen har været i Sydslesvig for at besøge Dansk Sygeplejeråds medlemmer i Nordtyskland blandt andet for at forberede de næste lønforhandlinger.

Oprettet: 09.09.2019
Stig Vognæs

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har aktuelt godt 20 medlemmer i Sydslesvig. Det drejer sig om hjemmesygeplejersker, dksund.deskolesygeplejersker og sundhedsplejersker.

Derudover har sundhedscentret flere funktioner med flere faggrupper. Der er alderdomshjem, besøg i hjemmet som vi kender i Danmark og dækning døgnet rundt.
Overenskomst og arbejdstidsaftaler ligner meget danske men er lønmæssigt bagud.

Finansieringen af sundhedscentret er anderledes end i Danmark. I Sydslesvig gives direkte tilskud fra den danske stat, og der er en vis for brugerbetaling.

Ud over dette findes der tilsvarende ordninger for børnepasning, skole og kirke. Man mærker det i fx Flensborg hvor dansk tales af mange.

På tilsvarende vis kender vi det tyske mindretal i Nordslesvig i Danmark, hvor også findes børnehaver, skoler og gymnasium. Der er dog ingen tyske sundhedscentre i Sønderjylland.