’Det er svært at være synlig, når vi ikke må komme på arbejdspladserne’

Hvordan arbejder man som politiker i Dansk Sygeplejeråd i en corona-tid? Hvordan er det at undvære sine hyppige besøg på arbejdspladserne og i stedet være bundet til computerskærmen derhjemme? Næstformand Line Gessø Hansen fortæller om synlighed, skypemøder og krav om højere løn.

Oprettet: 16.04.2020
Stig Vognæs

Hvorfor er Dansk Sygeplejeråds politikere ikke synlige? Laver de noget? Hvorfor har de ikke for længst skaffet et solidt Corona-tillæg til alle sygeplejersker? Næstformand Line Gessø Hansen har fået spørgsmål som disse flere gange – især på Facebook.

”Jeg kan godt forstå, at vores medlemmer er stressede og utålmodige,” understreger Line over telefonen: ”Men da krisen pludselig var over os, var det sygeplejerskernes arbejdsvilkår, der fik den absolutte førsteprioritet.  

Vi prioriterer blandt andet i tæt daglig dialog med fællestillidsrepræsentanterne at skærme de sårbare, de gravide og medlemmer, der selv er i risikogruppen.”

Computer, telefon og skypemøder

” Vi fik lynhurtigt forbud mod at komme på arbejdspladserne, og så er det altså svært at være synlig. Vi skal løse problemerne, mens det hele bare kører derudad i fuld fart. Det kræver en helt ny måde at arbejde på

Nu skal alt pludselig foregå hjemmefra, for vi må jo ikke mødes nogen steder. Fra at have haft en hverdag, hvor jeg altid er ude for at tale med medlemmer og forhandle med arbejdsgivere, skal jeg pludselig klare det hele bag en skærm, på telefon og webmøder.

Min primære opgave som næstformand er at besøge medlemmerne for at tage vare på deres vilkår. Derudover bruger jeg og mine kolleger en del kræfter på at understøtte det store arbejde, tillidsrepræsentanterne laver i det daglige.”  

Konstante forandringer

”Når Sundhedsstyrelsen og Regeringen ændrer vores dagligdag med kort varsel, har Dansk Sygeplejeråd ikke nødvendigvis styr på alle detaljer fra dag ét. Nogle forhold er vi nødt til at undersøge nærmere, og vi skal bruge lidt tid på at tale sammen, før vi er klar med anbefalinger.

Først og fremmest er det nødvendigt beskytte sygeplejerskerne og sørge for nogle ordentlige arbejdsvilkår midt i al kaos og usikkerhed.

Jeg kan sagtens forstå, at når man som sygeplejerske står i et alvorligt dilemma, så har man også brug for hurtige og entydige svar. Vi prøver at leve op til det, men jeg beder om forståelse for, at vi indimellem har brug for lidt tid, før vi kan melde klart ud.”

Dialog og frivillighed

”Vi har fokus på, at forandringer skal foregå i dialog med ledelsen og bygge på frivillighed hos vores medlemmer. Vi har brug for fælles løsninger og oplever, at langt de fleste ledelser er meget hensynsfulde og ordentlige i situationen.

Jeg oplever også, at sygeplejerskerne går ind i det her med stor vilje til at løse krisen. Der er i det hele taget stor vilje til samarbejde fra alle parter.

Undervejs sker det, at enkelte medlemmer bliver klemt. I de tilfælde går vi straks ind og får løst problemerne sammen med tillidsrepræsentanterne. Det er vigtigt at hjælpe de sygeplejersker, der skal skærmes.”

Vi lærer meget i disse dage

”Hele sundhedsvæsenet er blevet tvunget til at arbejde sammen på en anden måde end tidligere – både internt på sygehusene, og mellem lægepraksis, hjemmepleje og sygehusene. Tættere samarbejde på tværs har været helt nødvendigt, og det har vi længe sukket efter.

Noget af det udviklingsarbejde, der under normale omstændigheder tager lang tid, sker pludselig som kvantespring. Vi lærer virkelig meget på kort tid.

Faglige sager, vi har kæmpet for i lange periode, bliver nu muligt.  Blandt andet får nogle sygeplejersker i kommunerne større beføjelser til at handle på egen hånd uden at skulle spørge en læge – det er vi meget tilfredse med.”

Generelt lønløft eller tidsbegrænset tillæg

”Sygeplejersker får masser af anerkendende ord med på vejen i denne tid, og det er da bestemt dejligt. Corona-krisen viser med al tydelighed, hvor meget sygeplejersker er værd for samfundet – også i langt højere grad end vores løn afspejler.  

Mange sygeplejersker efterlyser et Corona-tillæg, og det lyder rimeligt, hvis det bliver givet til alle. Jeg vil dog foretrække, at vi løfter lønnen generelt. Sygeplejersker skal ikke spises af med et tidsbegrænset tillæg. Jeg ønsker en fast løn, der er vores store ansvar værdigt.

Næste år skal vi have en ny overenskomst. Jeg tror, tiden er moden til, at samfundet anerkender sygeplejerskerne, ikke kun med ord, men også med kroner og ører – og det kan passende ske i forbindelse med OK21,” slutter næstformand Line Gessø Hansen, der om få minutter skal deltage i et nyt online-møde.

FAKTA:

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, har fem frikøbte fuldtidspolitikere. En kredsformand samt fire kredsnæstformænd - også kaldet formandskabet. De fem politikere vælges for fire år ad gangen ved en afstemning blandt alle medlemmer i Syddanmark. Næstformændene har hver især politisk ansvar for et af Region Syddanmarks sygehuse samt fire til seks syddanske kommuner, hvor de varetager sygeplejerskernes interesser i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og Kreds Syddanmarks faglige konsulenter.