Diplomuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Kreds Syddanmark tilbyder et diplommodul for arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med University College Syddanmark. Kursusafgiften bliver betalt af Kreds Syddanmark, mens øvrige omkostninger skal betales af arbejdsgiveren.

Oprettet: 10.08.2020
Opdateret: 17.08.2020
Stig Vognæs

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at medarbejderne trives og for kvaliteten af det udførte arbejde. På denne måde er et godt arbejdsmiljø til gavn for både patienter, arbejdsplads, samfundet samt den enkelte sygeplejerske.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR/AMR) er en nøgleperson. Sundhedskrisen i forbindelse med corona understreger, at det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø og en høj grad af personalesikkerhed.

Dansk Sygeplejeråd vurderer, at der er brug for at styrke arbejdsmiljørepræsentantens rolle og muligheder, derfor har University College Syddanmark (UC Syd) udviklet et særligt diplommodul i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Undervisning i Kolding

Diplomuddannelse for AMiR har tidligere været udbudt i Syddanmark, og nu har kredsbestyrelsen besluttet sig for at tilbyde endnu to forløb. Vi forventer et hold med start i løbet af dette efterår og et med start i foråret 2021.

Modulet er på 10 ECTS-point og afsluttes med en prøve. Målgruppen er sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale med en mellemlang videregående uddannelse.

Undervisningen foregår på University College Syddanmark i Kolding.

Adgangskrav

Gennemført mellemlang videregående uddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Det forudsættes desuden at det obligatoriske arbejdsmiljøkursus er gennemført.

Kreds Syddanmark betaler kursusafgiften for min. 14 personer per modul. Herudover er det en forudsætning, at arbejdsgiver betaler omkostninger til løn, undervisningsmaterialer og transport.

Praktiske oplysninger og tilmelding: https://www.ucsyd.dk/moduler/sundhedsindsatser-paa-arbejdspladsen

En enestående mulighed

Kredsformand John Christiansen opfordrer Syddanmarks arbejdsmiljørepræsentanter til hurtigst muligt at gå i dialog med deres ledere om dette tilbud:

 ”Vores fokus er at styrke arbejdsmiljøet ved at investere i AMiR, det vil komme alle til gode på arbejdspladsen. En sådan udvikling vil Dansk Sygeplejeråd gerne bidrage til.”

Læs også: