Diplomuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Kreds Syddanmark udbyder et diplommodul for arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med University College Syddanmark. Kursusafgiften for de første 14 medlemmer bliver betalt af Kreds Syddanmark.

Oprettet: 10.06.2022
Stig Vognæs

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at medarbejderne trives og påvirker kvaliteten af arbejdet. På denne måde er et godt arbejdsmiljø til gavn for både patienter, arbejdspladsen samt den enkelte sygeplejerske.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) er en nøgleperson i indsatsen for et godt arbejdsmiljø. Sundhedskrisen i forbindelse med pandemien viste, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt og giver høj grad af personalesikkerhed. Derfor vil erfaringer fra de seneste år spille en betydelig rolle på uddannelsen.

Undervisning i Kolding

Undervisningen foregår på University College Syddanmark i Kolding. Der er ni undervisningsdage: 24.10 - 31.10 – 7.11 – 14.11 – 21.11 – 14.11 – 28.11 – 5.12 og 12.12. Alle dage er der undervisning fra klokken 10 til 14.

Der er eksamen i begyndelsen af januar 2023.

Modulet er på 10 ECTS-point. Målgruppen er sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale med en mellemlang videregående uddannelse.

Adgangskrav

Gennemført mellemlang videregående uddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Det forudsættes desuden at det obligatoriske arbejdsmiljøkursus er gennemført.

Kreds Syddanmark betaler kursusafgiften for 14 personer per modul. Herudover er det en forudsætning, at arbejdsgiver betaler omkostninger til løn, undervisningsmaterialer og transport. Tilmeldingsfristen er den 1. august 2022.

Praktiske oplysninger samt tilmelding