Ekstra senge og flere hænder i psykiatrien

Regionsrådet har indgået en aftale om, hvordan regionen vil bruge 129 ekstra psykiatri-millioner, som kommer fra finansloven. De ekstra penge bruges til et markant løft af psykiatrien i Region Syddanmark.

Oprettet: 25.05.2020
Stig Vognæs

Regionsrådet i Syddanmark er enige om, at de ekstra psykiatripenge skal bruges til flere almindelige senge i psykiatrien, flere intensivsenge, styrket lokalpsykiatri og mere personale. De flere hænder gør det muligt at tilbyde bedre behandling medvirke til at nedbringe brugen af tvang.

Dette meddeler Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Antallet af senge skal øges fra 598 senge i dag til 645 senge i 2023. Antallet af retspsykiatriske senge går fra 84 senge i dag til 99 senge i 2022. Samtidig udvides antallet af intensivsenge og fordeles på alle afdelinger i regionen.

Pengene kommer fra finansloven for 2020, hvor der på landsplan blev afsat 600 mio. kr. årligt til at styrke psykiatrien. Regeringen og Danske Regioner aftalte den 15. maj nogle rammer for, hvordan pengene skal bruges.

Fakta

Samtlige partier i Regionsrådet er enige om følgende tiltag:

  • - Styrkelse af den retspsykiatriske kapacitet, som aftalt i psykiatriplanen
  • Fælles psykiatrisk og somatisk døgnafsnit for patienter med spiseforstyrrelser, som aftalt i psykiatriplanen
  • Etablering af nyt rehabiliteringsafsnit (19 senge) på Nyt OUH
  • Etablering af yderligere 18 intensivsenge gennem opnormering af eksisterende senge - herudover opgradering af 12 eksisterende intensivsenge, således at de også følger Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger
  • Styrkelse af den ambulante kapacitet - både på det voksenpsykiatriske område og på det børne- og ungdomspsykiatriske område
  • Oprettelse af yderligere et ydernummer i psykiatri (speciallægepraksis)
  • Ommærkning af ledig kapacitet på de særlige pladser efter dialog med de syddanske kommuner
  • Afbødningspulje, der gør det muligt at tilføre flere ressourcer til belastede afdelinger, indtil udvidelsen af sengekapaciteten er tilendebragt
  • Indsatser omkring arbejdsmiljø, ledelse og lægelig videreuddannelse.

Læs også: