Er du interesseret i specialuddannelsen i borgernær sygepleje?

Specialuddannelsen har tilmeldingsfrist den 25. oktober og 1. hold har studiestart i december. Uddannelsen er målrettet sygeplejersker med mindst to års erfaring og kræver blandt andet en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver.

Oprettet: 10.10.2018
Stig Vognæs

Det lærer du på Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Du får kompetencer til at:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Målgruppe for uddannelsen

Uddannelsen er målrettet uddannede sygeplejersker med mindst to års erfaring. For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

  • Bestået professionsbacheloruddannelse i sygepleje

eller

  • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Derudover skal du have:

  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis)

samt

  • Aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på 28 ugers klinisk uddannelse på dit eget ansættelsessted, 6 ugers ekstern klinik fx på hospital og almen praksis, 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionhøjskolen.

Pris og uddannelsesaftale

Uddannelsen koster 55.000 kr. for det samlede uddannelsesforløb og forudsætter, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem dig og dit ansættelsessted. Derudover vil der være udgifter til vikardækning og vejledning.

Du beholder dit ansættelsesforhold under specialuddannelsesforløbet, og ansættelseskontrakten suppleres med et tillæg i form af en uddannelsesaftale.

Tilmelding og yderligere information på UCL/UC Syd's hjemmesider.