Er normeringen i orden?

Dansk Sygeplejeråd vil gerne sikre, at der er rimelige normeringer på arbejdspladserne. Derfor sætter vi ekstra fokus på normeringer i de næste fire uger: Er I nok på arbejde, og har de ansatte de rette kompetencer i forhold til opgaverne?

Oprettet: 09.01.2019

Næsten halvdelen af alle sygeplejerskerne fortæller, at der er nødvendige sygeplejefaglige opgaver, som ikke bliver løst på grund af manglende tid. Det er en af årsagerne til, at Dansk Sygeplejeråd i de næste fire uger sætter ekstra fokus på normeringer.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse medlemmernes arbejdsforhold viser, at der er udbredt underbemanding på alt for mange arbejdspladser.

Over halvdelen af de regionale og kommunale sygeplejersker oplever altid eller ofte, at deres muligheder for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau er under pres. I forbindelse med OK18 var det også umuligt at stille et nødberedskab på over halvdelen af arbejdspladserne.

Møder med tillidsvalgte og ledere

I løbet af den næste måned tager Kreds Syddanmark derfor initiativ til møder med tillidsvalgte og ledere på en lang række afdelinger på de syddanske sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne.

Vi er nødt til at få rejst debatten om, hvordan vi får normeringer, der passer til arbejdsopgaverne. Det er også vigtigt at se på, om de ansatte har de rette kompetencer i forhold til opgaverne og forholdet mellem nyuddannede og erfarne sygeplejersker.

Der findes ikke en skabelon, der passer til alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at ansatte, tillidsrepræsentanter og ledere lokalt taler sammen om, hvordan man bedst får en fagligt forsvarlig normering på den enkelte afdeling, afsnit eller kommune.

Passende uddannelse og erfaring

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, definerer en sikker bemanding således:

”Der skal være et passende antal sygeplejersker til stede på alle tidspunkter af døgnet, som kan dække hele det sygeplejefaglige felt med en passende blanding af uddannelse, kvalifikationer og erfaring for at sikre, at patientens behov for sygepleje opfyldes, og at arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne understøtter personalet til at yde kvalificeret sygepleje.”

Aktiviteterne foregår i første omgang i perioden 7. januar til 8. februar 2019.

Læs Dansk Sygeplejeråds rapporter om arbejdsmiljø, trivsel og helbred.

Andre nyheder hos Kreds Syddanmark: