Et resultat der bestemt ikke er prangende

De sidste overenskomstforhandlinger er afsluttet. Kredsformand John Christiansen er ikke imponeret over den økonomiske ramme. Spørgsmålet er om et bedre resultat er muligt under omstændighederne. John og Kreds Syddanmark inviterer til virtuelle medlemsmøder, der udelukkende har OK21 på dagsordenen.

Oprettet: 23.02.2021
Stig Vognæs

Der er indgået forlig om overenskomsten for de ansatte i regionerne. Forliget ligner dem, vi de seneste uger har set for staten og kommunerne. Lønstigningerne bliver på 5,02% over tre år. Hertil kommer 0,45% til organisationspuljer og en særlig pulje til sygeplejerskerne på 33,3 millioner kroner.

De penge, som finansministeren har afsat til de offentlige arbejdsgiverne, har ikke kunnet række til mere. Argumentet er, at vi ikke kun befinder os i en sundhedskrise, men også i en økonomisk krise. Lønstigningerne i forliget kan sikre reallønnen, og kun ganske lidt mere. Det er med andre ord en spareoverenskomst.

Er jeg tilfreds? Nej, det er jeg ikke. Dette er absolut i den lave ende. Spørgsmålet er imidlertid om det er muligt at forhandle sig til et bedre resultat for den pose penge Regeringen har afsat – det tror jeg desværre ikke.

Overenskomstforhandlingen viser, at kampen for at sikre ligeløn til sygeplejersker og andre kvindefag tydeligvis ikke vindes ved overenskomstbordet. Uligheden er en konsekvens af tjenestemandsreformen i 1969. Den er skabt politisk, og kan kun løses politisk. Vi skal derfor bruge den aktuelle opbakning i befolkningen til at forstærke vores pres på Regering og Folketinget, så vi – langt om længe – kan få gjort op med den helt urimelige skævdeling mellem kønnene, især mellem det offentlige og private arbejdsmarked. Jeg synes, at politikerne gemmer sig bag ’den danske model’ som undskyldning for den ulige løn, de selv har skabt - det må slutte nu!

Der forhandles stadig i skrivende stund om organisationspuljerne på det regionale område – i kommende weekend skal puljerne i kommunerne forhandles. Først derefter kender vi det samlede indhold af de nye overenskomster. Det endelige resultat skal behandles på en ekstraordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd i nærmeste fremtid, før den sendes til afstemning blandt medlemmerne – det får du flere informationer om senere.

Dine overvejelser og din mening er vigtig. Derfor inviterer vi til fire enslydende møder, hvor eneste punkt på dagsordenen er resultatet af forhandlingerne. Møderne er virtuelle, men du må meget gerne melde dig til det møde, der svarer til din geografiske placering.

Onsdag den 3. marts, klokken 16:30-19: OK21 virtuelt medlemsmøde - Odense
Torsdag den 4. marts, klokken 16:30-19: OK21 virtuelt medlemsmøde - Esbjerg
Tirsdag den 9. marts, klokken 16:30-19: OK21 virtuelt medlemsmøde - Fredericia
Onsdag den 10. marts, klokken 16:30-19: OK21 virtuelt medlemsmøde - Rødekro

Jeg håber, vi ses.

John Christiansen
Kredsformand

Syddanske medlemstilbud: