Frygten for at begå fejl må ikke føre til handlingslammelse

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte fredag en meddelelse, hvor de fastslår at arbejde i meget lange perioder og under stort pres indebærer risikoen for fejl - det har styrelsen forståelse for. Kredsformand John Christiansen understreger dog, at det stadig er vigtigt at sige fra, hvis du ikke kan udføre en opgave.

Oprettet: 24.03.2020
Stig Vognæs

Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.” udsendte fredag den 20. marts denne meddelelse:

”Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark
I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger.”

Kredsformand John Christiansen:
”I min optik handler det stadig om at bevare balancen mellem faglig forsvarlighed og pligten til at sige fra, hvis du ikke kan udføre en opgave. Det vil udfordre den enkelte sygeplejerske på forståelse af kvaliteten, men forhåbentlig give den faglige ro til at kunne agere bedst muligt i situation i den kommende tid.

Kredsformanden slutter med følgende opfordringer:
”Støt hinanden, selvom der er travlt så tal med hinanden. Husk at have blik for de kolleger, der er nye i faget.

Du skal fortsat sige fra og kræve oplæring i nye funktioner. Både for din, dine kolleger og patientens skyld.”

Læs også: