Grete, John og Mads på besøg i Assens

De fleste kommuner i Danmark ansætter flere sygeplejersker - men ikke i Assens, her har man netop afskediget sygeplejefagligt personale. Derfor var Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen på besøg i Assens fredag den 24. januar sammen med kredsformand John Christiansen og næstformand Mads Dippel Rasmussen.

Oprettet: 27.01.2020
Stig Vognæs

img_1663-1200pxFredag den 24. januar fik sygeplejerskerne i Assens Kommune besøg af både Dansk Sygeplejeråds landsformand, kredsformand samt kredsnæstformand. En af årsagerne er at Assens Kommune netop har haft en sparerunde, der er gået hårdt ud over de kommunalt ansatte sygeplejersker.

Dette vækker undren i Dansk Sygeplejeråd, idet langt de fleste af Danmarks 98 kommuner har travlt med at ansætte sygeplejersker, på grund af de øgede sygeplejefaglige opgaver i kommunerne. Flere steder er det svært at finde sygeplejersker nok til at besætte de ledige stillinger.

Grete Christensen, John Christiansen og Mads Dippel Rasmussen begyndte besøget i Assens fredag den 24. januar klokken 7:30 med et morgenmøde sammen med nogle af de kommunale sygeplejersker.

John Christiansen fortæller:

img_1679-1200px”Efter at være blevet orienteret om situationen og problemerne i Assens blev vi hver især blev koblet med en sygeplejerske og brugte formiddag på borgerbesøg sammen med sygeplejersken.

Dernæst fulgte endnu et møde med en sygeplejerskegruppe og lidt senere et dialogmøde med kommunaldirektør Finn G. Johansen, velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær samt leder af Ældre og Sundhed Signe Lunn Walls.

De kommunale ledere berettede om Assens Kommunes udfordringer med at få økonomien til at række til opgaverne, der blandt andet skyldes en skæv økonomisk udligning mellem kommunerne på landsplan.

En konstruktiv dialog

Vi viderebragte nogle af de oplevelser om travlhed, vi havde oplevet på egen krop samme formiddag. Vi understregede de udfordringer, vi ser i img_1662-1200pxkommunen med de besparelser der er ved at blive gennemført i sygeplejen, hvor antallet af stillinger reduceres betydeligt.

Det blev en god dialog og en klar fornemmelse af at kommunen arbejder for at skaffe økonomi til sygeplejen, da opgaverne ikke bliver mindre. 

Vi følger området tæt og er helt opmærksomme på de økonomiske udfordringer flere kommuner står i. Dansk Sygeplejeråds udgangspunkt er, at der også er behov for investering i det kommunale område, da det er helt nødvendigt at sundhedsvæsenet hænger sammen på tværs af sektorerne.”

Assens Kommune har lavet en lille video om besøget den kan ses her: https://youtu.be/2IAEUNoMdJA