Grib livet - Når børn bliver nærmeste pårørende til alvorligt syge forældre

Deltag i virtuel temadag med fokus på børns trivsel i sygdomsramte familier

Oprettet: 13.04.2021

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark indbyder til en virtuel temaeftermiddag i børnehøjde med familiesygepleje som omdrejningspunkt. Temadagen er målrettet alle sygeplejersker i Kreds Syddanmark hvor temaet kunne være relevant.

Mange børn oplever årligt at én af deres forældre bliver alvorlig eller kronisk syg. En hændelse der ikke kun rammer den enkelte patient men hele familien - også børnene! Det vil Barbara Voltelen, syge- sundhedsplejerske og Ph.d. fortælle om som optakt til oplægget om et tiltag fra Fredericia Kommune hvor familiens trivsel er i fokus.

Grib Livet er et tilbud i Fredericia Kommune, der har fokus på børns trivsel i familier, hvor mor eller far har livsforandrende fysisk sygdom..

Maja Meilandt Hørlyck, familiekonsulent og Jytte Søndervang Pedersen, sundhedsplejerske, Familie og Børnesundhed - begge Fredericia Kommune, vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Præsentation af tilbuddet - forældresamtaler, familiesamtaler og gruppetilbud til børn
  • Fortællinger fra praksis, krydret med eksempler på indsatsens betydning
  • Hvordan kan et sådant tilbud blive praksis andre steder, herunder ideer til synliggørelse, tværfaglighed, fra projekt til forankring

Herefter vil forældre fra to forskellige familier, der har deltaget i Grib Livet tilbuddet, fortælle om deres oplevelser med fokus på deres børns trivsel, når man lever med sygdom.

Den ene forælder lever med kronisk sygdom, den anden forælder har været igennem forløb med ægtefælles livstruende sygdom og dødsfald.

Oplæg vil være præget af en inddragende og dialogbaseret tilgang, med mulighed for spørgsmål og input undervejs.
 

Er du interesseret? læs mere her - herunder tilmelding