Hård kritik af Botilbuddet Fangelvej i Odense

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger store problemer med patientsikkerheden på botilbuddet, hvor en kvinde døde tidligere på året. Odense Kommune gav dengang de ansatte hele skylden og frikendte ledelsen. "Nu kræver vi erstatning til vores fyrede medlemmer," udtaler næstformand Line Gessø Hansen.

Oprettet: 05.11.2019
Stig Vognæs

En helt ny rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at der er store problemer med journalføring, medicinhåndtering og patienternes retstilstand på Botilbuddet Fangelvej i Odense.

En 50-årig psykisk syg kvinde blev fundet død på bostedet i maj – formentlig på grund af medicinforgiftning. Da sagen blev kendt i offentligheden, var Odense Kommune hurtig til at placere hele ansvaret hos de ansatte. De havde overtrådt retningslinjerne lød det fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Fire ansatte blev varslet fyret, og stort set alle øvrige ansatte har enten fået advarsler eller påtaler i sagen.

Ledelsen bærer en stor del af ansvaret

Tilsynsrapporten slår fast, at ledelsen har et stort ansvar for utilstrækkelige instrukser om medicinhåndtering. Ifølge rapporten er instruksen ikke tilpasset de lokale forhold, og beskriver ikke hvordan personalet skal kontrollere, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen

Til Fyens Stiftstidende udtaler Line Gessø Hansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, at hun forlanger, at advarslerne til de ansatte trækkes tilbage. Derudover kræves en erstatning til de fyrede, da de blev afskediget på et forkert grundlag.

”Man burde fra begyndelsen have prøvet at se, hvad man kunne lære af denne sag i stedet for nærmest at køre en heksejagt på de medarbejdere, der er på stedet,” udtaler hun.

Tilliden til ledelsen er alvorligt svækket

”Vi er nødt til at have en mere sundhedsfaglig ledelse end i dag, når man har med beboere at gøre, som er så syge som tilfældet er. De ville før i tiden have været indlagt på et sygehus – nu har vi den i socialpsykiatrien. Derfor skal sygeplejefagligheden sættes langt højere, end den har været,” fastslår Line Gessø Hansen.

Læs avisartiklen fra den 5. november om dødsfaldet på Fangelvej her:

https://m.fyens.dk/artikel/dansk-sygeplejeråd-efter-tilsynsrapport-vi-vil-have-advarslerne-trukket-tilbage-og-erstatning-for-de-afskedigede