Her er den ny kredsbestyrelse

Valget i Dansk Sygeplejeråds kredse er overstået og resultatet er at cirka halvdelen af den nye kredsbestyrelse i Syddanmark er skiftet ud i forhold til den gamle. Det var 32,4% af de syddanske mellemmer, der har stemt, hvilket er lidt under landsgennemsnittet.

Oprettet: 09.11.2021
Stig Vognæs

Den 30 personer store kredsbestyrelse i Kreds Syddanmark er nu valgt for de næste fire år. Næsten halvdelen af medlemmerne er nye – i forhold til den afgående bestyrelse.

I formandskabet – kredsformanden og de fire næstformænd – blev John Christiansen genvalgt uden modkandidat. Louise Gjervig Lehn og Anja Skovgaard Nissen er nye næstformænd. Camilla Duus Smith og Helle Kruse Hansen fik genvalg som næstformænd, Camilla overtager dog Helles plads i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Kredsformanden og de fire næstformænd er fuldtidsansatte i Dansk Sygeplejeråd, de øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer bliver økonomisk kompenseret for møderne de deltager i.

Se stemmetal og hele den ny kredsbestyrelse her.

Mange unge under 30 år stemmer ikke  

På landsplan var stemmeprocenten 36,6%, det betyder at 26.846 medlemmer ud af i alt 73.418 har benyttet sig af deres demokratiske ret til medbestemmelse.

Syddanmark var den af Dansk Sygeplejeråds fem kredse, der havde den laveste stemmeprocent: 32,4%. Kreds Nordjylland var med 45,1%, kredsen med den højeste stemmeprocent.

I Syddanmark er det især de unge under 30 år, som har undladt at stemme, blot 13,9% valgte at stemme, men aldersgruppen 50 til 59-årige med 45 % var de flittigste stemmere.