Højt humør og alvor i Kolding

Livsglæde, forandring, omsorg, anerkendelse og godt humør på arbejdspladsen. Det var nogle af de emner, der var i spil da Karin Torp holdt foredrag for sygeplejersker i Kolding Kommune.

Oprettet: 18.10.2019
Stig Vognæs & Helle Kruse Hansen

Sygeplejerskernes tillidsrepræsentant-kollegium Kolding Kommune havde onsdag den 9. oktober inviteret til foredrag med Karin Trop. Emnet var: arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Foredraget var både humoristisk og dybt alvorligt. Karin Trop fik lattermusklerne i gang hos de cirka 50 fremmødte sygeplejersker, men hun kom også med en opfordring til selvreflektering.

Initiativet kommer på baggrund af Dansk Sygeplejeråds kongresbeslutning om at involvere medlemmerne mere. Kredsbestyrelsen i Syddanmark, har derfor valgt tilbyde økonomiske midler fx til fællestillidsrepræsentanter, som kan bruges til aktiviteter for medlemmerne.