Hvad lærte vi af coronakrisen?

Hurtige omstillinger, nye arbejdsgange, ændrede arbejdssteder og samarbejdsformer, omskiftelige vagtplaner samt meget mere - der skete en hel del, da sundhedskrisen var på sit højeste. Er der nogle af disse erfaringer, som også kan bruges i fremtidens sundhedsvæsen?

Oprettet: 29.06.2020
Stig Vognæs

Omstillingerne gik hurtigt, da sundhedsvæsenet skulle køres i stilling til at håndtere den truende sundhedskrise i foråret. Der var ikke langt fra planlægning til handling, processer, som normalt tager ugevis, blev overstået på få timer.

Nye afdelinger blev etableret på en eftermiddag, patienter blev flyttet og personalegrupper blev sammensat efter helt andre principper end vi er vant til. Mange af de regler vi normalt agerer under, blev sat ud af kraft eller justeret betydeligt.

Det var bestemt ikke uden omkostninger for de involverede sygeplejersker, der ofte skulle leve med nye tjenestesteder, nye kolleger, nye arbejdsgange og en patienttype de havde meget begrænsede erfaringer med. Deltagelse i kriseberedskabet skulle i princippet være frivilligt for de involverede, i praksis var det langt fra altid tilfældet.

Hvad er de gode erfaringer?

Det blev imidlertid også høstet positive erfaringer i perioden. En del sygeplejersker har berettet om tung administration, der blev lettere, arbejdsgange mere hensigtsmæssige og ledelse mere smidig. Disse positive indtryk har bestyrelsen i Kreds Syddanmark sat sig for at undersøge.

Kredsbestyrelsen har netop indgået en aftale med rådgivningsvirksomheden H2I - Health Innovation Institute om at’ indsamle og analysere nye arbejdsgange og samarbejdsformer, der er udsprunget af Covid-19 nedlukningen af Danmark’.

Det er især tre spørgsmål, der skal afklares:

  1. Hvor mange forskellige nye arbejdsgange og samarbejder, herunder måder at organisere sig på, har været afprøvet i de sidste par måneder?
  2. Hvad har oplevelsen været af disse, set fra sygeplejerskernes side?
  3. Hvor mange af disse har en karakter, der gør dem væsentlige at fastholde, udvikle og udvide kendskabet til?

Hurtigt afrapportering

H2I skal gennemføre 25-30 interviews af sygeplejersker på syddanske sygehuse samt kommuner og indholdet fra disse interviews skal kategoriseres og vurderes ud fra en beskrivelsesramme, der aftales med Kreds Syddanmark.

Viden fra undersøgelsen skal have en form, så den kan bruges som erfaringsgrundlag af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark i det fremtidige arbejde, eksempelvis når der skal forhandles om ændrede arbejdsgange og organisationsformer

Undersøgelsen og den endelige afrapportering forventes at være færdig kort efter sommerferien.

Læs om rådgivningsvirksomheden H2I - Health Innovation Institute

Læs også: