Hvor bevæger sygeplejen sig hen?

270 tillidsvalgte og ledere, to borgmestre, en professor og en hel del uafklarede spørgsmål om den kommende sundhedsreform. Kreds Syddanmark holdt fællesmøde i Kolding mandag den 5. november for at blive klogere på fremtidens sundhedsvæsen.

Oprettet: 06.11.2018
Stig Vognæs

Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark holdt fællesmøde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og kredsbestyrelsesmedlemmer mandag den 5. november på Comwell Kolding.

Cirka 270 sygeplejersker og ledere deltog i mødet. Formålet var blandt andet at tale om den kommende sundhedsreform med politikere fra regionen og kommuner.

Hvor bevæger sygeplejen sig hen? Hvordan bliver sygeplejersker rolle som ledere i fremtidens sundhedsvæsen? Hvordan kan man forestille sig snitfladen/sammenhænge mellem kommune og region? Hvad sker der, hvis regionerne bliver nedlagt?

På billedet ses fra venstre mod højre:

Jakob Kjellberg, Professor, programleder for Sundhed, Cand.Scient., Vive
Line Gessø Hansen, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.
Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune
Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune
John Christiansen, Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark

Læs også: