Hvor gode er sygeplejersker til at passe på sig selv?

FSKAB – Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling har holdt temaeftermiddag om, hvor vigtigt det er at sygeplejersker er opmærksomme på egne behov. Kreds Syddanmark støttede arrangementet gennem ’Har du en god idé’-puljen

Oprettet: 24.06.2019
Jeanette Lange & Stig vognæs

Temaeftermiddag for Region Syds sygeplejersker om sygeplejerskers egenomsorg blev holdt den 6. juni i Dansk Sygeplejeråds lokaler i Fredericia. 18 sygeplejersker med temaeftermiddag5forskellige faglige afsæt deltog i eftermiddagen og stemningen var rigtig god.

Sygeplejerske Jeanette Lange, bestyrelsesmedlem af FSKAB siden 2013, skriver endvidere:

Eftermiddagen startede med et kort indlæg fra FSKABs bestyrelse hvor begrebet Integrative

Nursing bev gennemgået. Integrative nursing er beskrevet af sygeplejerske og professor Mary Jo Kreitzer fra University of Minnesota.

Integrative Nursing består af seks overordnede principper, som kan tilpasses den konkrete sygeplejefaglige kontekst. Integrative Nursing involverer integration af komplementære terapier, beskrives som meta-teoretisk og forenelig med sygeplejens værdier og teorier.

Temadagens fokus var princip nummer seks, som handler om vigtigheden af, at sygeplejersken også er meget opmærksom på sine egne behov for, at hun i længden kan holde til de krav og udfordringer som sygeplejefaget kræver.

Og hvor gode er sygeplejersker til at passe godt på sig selv? Hvilke hindringer er der? Kan vi blive bedre til at passe på os selv i dette fag?temaeftermiddag3

Benedikte Exner, som er sygeplejerske, psykoterapeut og forfatter til bøgerne: ”Omsorg for dig som arbejder med omsorg for andre” og ”Hvorfor hjælpe andre,” gav os alle noget at tænke over.

Der blev reflekteret og delt erfaringer og derved blev der skabt et fortroligt rum til at tale om det, som ellers er uvant at tale om -sygeplejerskens egne behov- og som også kan være lidt svært at sætte ord på. Benedikte førte os med sikker hånd trygt gennem nedenstående emner:

  • Konsekvenserne af styrket egenomsorg:
  • Reelle- fysiske og psykiske
  • Praktiske
  • Konsekvenser for mit billede af mig selv?

Hvad kan stå i vejen:

  • Kulturelle & personlige aspektertemaeftermiddag7
  • Hvad får jeg ud af at give mig selv mindre omsorg?
  • Hvad koster det at give mig selv bedre omsorg?
  • Egenomsorg kræver både opmærksomhed og handling for at det lykkes!

Det var ikke svært at sætte sig i hinandens sted i det som delt og det var inspirerende mange vinkler, der kom på banen. En lettelse at kunne dele med hinanden på en støttende og inspirerende måde.

Vi gik til pause efter at have fortalt, hvad hver vores lille skridt i juni måde ville være i forhold til at forbedre vores egenomsorg.

Pausen bød på lækre sandwich fra Dansk Sygeplejeråd kombineret med besøg på inspirationsstandene.temaeftermiddag2

Det var muligt at høre om/prøve kraniosakralterapi, Qigong, kunstterapi, fodbade og rytmisk indsmøring.

Efter pausen fortalte sygeplejerske Jeanett Kertevig om hendes to-årige uddannelse i komplementær behandling i Arizona, USA og hendes arbejde på onkologisk afd. Vejle. Der har hun sammen med en kollega et Phd-projekt, der undersøger effekten af patienters mulighed for at drøfte komplementær/alternativ behandling med en sygeplejerske. Jeanett både fortalte og guidede os gennem en god åndedrætsøvelse, som er god at have med i en travl hverdag.

Slutteligt på temaeftermiddagen fik vi muligheden for at prøve yoga og mindfullnes øvelser på egen krop. Sygeplejerske og yoga instruktør Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen ledte os ind i os selv. Ind hvor kroppen kunne sanses og mærkes og hovedet kunne få lov at holde lidt pause efter mange rigtig gode input.

Tusind tak til Dansk Sygeplejeråd for støtte til at en sådan vigtig eftermiddag kunne se dagens lys og være med til at fremme sygeplejerskens egenomsorg.