Hvordan bliver Dansk Sygeplejeråd endnu bedre?

Vi har brug for din hjælp. Kreds Syddanmark efterlyser medlemmer, der har lyst til at bruge lidt tid på at være paneldeltager.

Oprettet: 29.11.2018
Stig Vognæs

Har du forslag til, hvordan vi kan gøre Dansk Sygeplejeråd endnu bedre? Så vil vi rigtigt gerne lytte. Kreds Syddanmark efterlyser medlemmer, som har lyst til at fortælle om deres ønsker, krav og forventninger til Dansk Sygeplejeråd, dets kredse og tillidsrepræsentanter.

Har du noget på hjertet, og har du mulighed for at deltage på en eller flere af følgende dage? 

  • Mandag den 25.2.2019 i Fredericia
  • Tirsdag den 26.2.2019 i Esbjerg
  • Onsdag den 27.2.2019 i Odense
  • Mandag den 4.3.2019 i Rødekro

Du er velkommen til at deltage fra klokken 8.30-14.30, hvis du har mulighed for det. Dansk Sygeplejeråd betaler din tabte arbejdsfortjeneste og kørsel. Formiddagen vil bestå af oplæg om og diskussion af den kommende sundhedsreform.

Alternativt kan du deltage klokken 13.15. til 14.15 (eventuelt med frokost fra 12.30). Så betaler Dansk Sygeplejeråd tabt arbejdsfortjeneste for 4 timer samt kørsel.

Baggrund

Ved sidste ordinære kongres i maj 2018 blev Dansk Sygeplejeråds love ændret, og det blev besluttet at både kredsbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne skal tættere på medlemmerne.

Kredsbestyrelsen skal i højere grad inddrage almindelige sygeplejersker. Tillidsrepræsentanterne skal også styrke fællesskabet på arbejdspladserne gennem involvering og samarbejde.

Vi vil gerne have forslag til, hvordan denne involvering og dette samarbejde kan foregå for at kunne varetage medlemmernes interesser bedst muligt.

Send os en mail

Hvis du har lyst og mulighed for at deltage ved et eller flere af de nævnte møder, så send dit navn og medlemsnummer, samt hvor du er ansat til johnchristiansen@dsr.dk. Sidste frist er mandag den 17.12.18 klokken 8.  Vi svarer hurtigst muligt.

Kreds Syddanmark vælger fem sygeplejersker til hvert møde, og vi prioriterer bredde i både geografi og arbejdspladser. Studerende er også velkomne. De øvrige deltagere ved møderne vil være tillidsrepræsentanter og kredsnæstformænd i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Læs også: