Hvordan udvikler COVID-19 sig i Syddanmark?

Region Syddanmark offentliggør hver dag aktuelle tal for hvor mange Covid-19 patienter, der er indlagt på syddanske sygehuse samt hvor mange heraf, der er på intensiv.

Oprettet: 25.03.2020
Opdateret: 07.04.2020
Stig Vognæs

Kurven viser udviklingen i antallet af Covid-19 indlagte på syddanske sygehuse i de seneste 3 uger fra tirsdag den 17. til tirsdag den 7. april. Den øverste blå graf viser det samlede antal indlagte med Covid-19. Den nederste gul/orange kurve viser antallet, der er i intensiv behandling.

Indlagte patienter med Covid-19 per sygehusenhed

  • OUH Odense Universitetshospital Svendborg: 31
  • Sygehus Lillebælt: 16
  • Sygehus Sønderjylland: 5
  • Sydvestjysk Sygehus: 15
  • Psykiatrisygehuset: 0

Talmaterialet, der danner grundlag for denne kurve er hentet på Region Syddanmarks hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm520808

Læs også: