Hvordan udvikler Covid-19 sig i Syddanmark?

Antallet af Covid-19 patienter har atter været stabilt i den seneste uge, hvor max 10 patienter er indlagte ad gangen. Til gengæld er der nu – efter næsten to ugers pause - kommet en enkelt patient i intensiv behandling.

Oprettet: 04.06.2020
Stig Vognæs

Kurven viser udviklingen i antallet af Covid-19 indlagte på syddanske sygehuse i den seneste uge fra torsdag den 28. maj til torsdag den 4. juni.  

Den øverste blå graf viser det samlede antal indlagte med Covid-19. Den nederste gul/orange kurve viser antallet, der er i intensiv behandling.

I den seneste uge har der været mellem 7 og 10 Covid-19 patienter indlagte per dag. Dertil kommer, at der nu er én patient i intensiv behandling, det har der ellers ikke været siden tirsdag den 19. maj.

Indlagte patienter med Covid-19 per sygehusenhed den 4.6.2020

  • OUH Odense Universitetshospital inkl. Svendborg: 2
  • Sygehus Lillebælt: 4
  • Sygehus Sønderjylland: 1
  • Sydvestjysk Sygehus: 0
  • Psykiatrisygehuset: 2

Talmaterialet, der danner grundlag for denne kurve, er hentet på Region Syddanmarks hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm520808

Læs også: