Invitation til webinar om etik og sygepleje

Sygeplejeetisk Råd arbejder på en tilføjelse til de sygeplejeetiske retningslinjer og inviterer derfor til webinar om etik og sygepleje i det moderne samfund. Webinaret holdes torsdag den 15. april klokken 18 til 21, og rådet søger efter ti deltagere fra Kreds Syddanmark.

Oprettet: 17.02.2021
Stig Vognæs

Kære sygeplejersker i Kreds Syddanmark

I Sygeplejeetisk Råd arbejder vi på en tilføjelse til de sygeplejeetiske retningslinjer. Vi ønsker, at der i retningslinjerne skal være en mere tydelig beskrivelse af værdier og principper, der relaterer sig til sygepleje i det moderne samfund.

Derfor afholder vi et webinar torsdag den 15. april kl. 18-21, hvor vi vil igangsætte denne proces ved at gå i dialog med medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og få ideer til, hvordan sådanne principper og værdier kan beskrives.
Vi søger ca. 10 medlemmer fra hver kreds, som har lyst til at komme med jeres bidrag.

På webinaret vil der være et oplæg, som lægger op til den efterfølgende dialog. Dialogen vil foregå i mindre grupper og der vil være deltagelse af et medlem af Sygeplejeetisk Råd i hver gruppe. Vi slutter med fælles opsamling.

Tilmelding til Sygeplejeetisk Råd på e-mailSER@dsr.dk senest den 15. marts efter først til mølle-princippet.

Vi håber at få deltagere og input fra sygeplejefagets mange forskellige områder og opfordrer derfor alle med interesse for etik og sygepleje til at ansøge.

Du vil få besked på, om du har fået en plads, kort tid efter den 15.marts.
Inden webinaret vil deltagerne modtage link samt oplæg til dagen.

Med venlig hilsen

Sygeplejeetisk Råd

Andre syddanske tilbud: