Kære sygeplejerske i Syddanmark

Kredsformand John Christiansen har skrevet en mail, der er sendt til alle sygeplejersker i Syddanmark. Læs den her.

Oprettet: 19.03.2020
John Christiansen

Jeg skriver direkte til dig, fordi vi er i en usædvanlig situation. Sundhedsvæsenet står foran en ekstraordinær opgave, og det er afgørende, at vi bevarer den nødvendige faglige ro og overblik.

Dansk Sygeplejeråd vil fortsat sikre, at arbejdsvilkårene for dig er på plads, selv om vi befinder os i en ukendt situation. Det meste af kommunikationen i denne tid vil gå til dig via tillidsrepræsentanterne, da det ikke er muligt at samles fysisk. Din tillidsrepræsentant vil være et vigtigt omdrejningspunkt på din arbejdsplads, hvis der opstår behov for at forhandle vilkår, og her i kredsen er vi selvfølgelig klar til at bistå.

Epidemiloven er blevet delvist aktiveret. Det er derfor fortsat de almindelige fagretslige aftaler og regler, der gælder. Dette er vigtigt at huske.

Flere muligheder for rådgivning

Jeg er klar over, at situationen rejser en mængde spørgsmål. Derfor har Dansk Sygeplejeråd oprettet en særlig hjemmeside: Coronavirus - hvad betyder det for dig som sygeplejerske? Siden indeholder alle aktuelle oplysninger og bliver dagligt opdateret med seneste viden:
dsr.dk/corona

Kontakt din lokale tillidsrepræsentant, og du er også altid velkommen til at kontakte kredsen på tlf. 7021 1668: mandag - onsdag kl. 8.30 - 13.00, torsdag kl. 13.00 - 16.00 og fredag kl. 08.30 - 13.00. Vi er klar til at udvide telefontiden, hvis nødvendigt.

Du kan som altid kontakte de faglige konsulenter, se kontaktoplysninger på kredsens hjemmeside: dsr.dk/syddanmark/kontakt

I principielle sager kan du skrive direkte til mig på mail: jc@dsr.dk. Alle mine og næstformændenes kontaktoplysninger findes også på hjemmesiden: Formandskabets kontaktoplysninger

Spørgsmål fra særligt udsatte

Vi bliver dagligt kontaktet af gravide medlemmer og andre, der føler sig særligt udsatte på grund af egen eller nære pårørendes sårbarhed eller helbredstilstand. Vi er særdeles opmærksom på disse problemstillinger og forlanger, at arbejdsgiverne følger Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger og tager hensyn til disse grupper. En del af løsningen kan være at flytte til administrativt arbejde eller til andre funktioner.

Vi får også henvendelser om mangel på værnemidler. Vores medlemmers arbejdsmiljø er en hjørnesten i Dansk Sygeplejeråds arbejde, og der er ingen tvivl om, at det er arbejdsgivernes pligt at sørge for, at den nødvendige beskyttelse er til rådighed. Dansk Sygeplejeråd indskærper løbende overfor alle arbejdsgivere, at vores medlemmer har krav på nødvendige værnemidler.

Stor tilslutning til jobbank

Region Syddanmark har oprettet en corona-jobbank, hvor ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygepleje- og medicinstuderende kan stille sig til rådighed for de syddanske sygehuse. Efter et døgn havde omkring 750 personer skrevet sig på denne liste – det synes jeg er opløftende. Du kan læse mere om jobbanken her: COVID-19 Assistance

Vi ved ikke, hvordan dette virusudbrud vil udvikle sig, men samfundet har tiltro til, at vi i sundhedsvæsenet klarer denne opgave – og det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør.

John Christiansen
Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark