Kom tilbage - vi savner dig

"Danmark mangler sygeplejersker, det gælder både i kommuner og på sygehusene. Samtidig ved vi, at mange sygeplejersker har forladt faget. Hvad med, at vi hjalp nogen af dem tilbage?" - Kredsformanden og de fire næstformænd har skrevet til medierne med et forslag om at invitere tidligere sygeplejersker tilbage.

Oprettet: 11.10.2018
Formandsskabet

Danmark mangler sygeplejersker, det gælder både i kommuner og på sygehusene. Samtidig ved vi, at mange sygeplejersker har forladt faget. Hvad med, at vi hjalp nogen af dem tilbage?

Sygeplejeskolerne er efter mange tilløb endelig begyndt at øge optaget. Det går imidlertid langsomt for uddannelsesstederne skal sikre, at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser og vejledere. Dertil kommer at store årgange sygeplejersker født først i 1950’er er på vej på pension i disse år. Vi kommer altså til at mangle sygeplejersker de næste mange år.

Undersøgelser viser at cirka hver tiende sygeplejerske har forladt faget. På landsplan skønnes det at omkring 6.000 ikke længere arbejder indenfor professionen.

Det kan der naturligvis være mange gode grunde til, men hvis blot 15-20 % vendte tilbage, vil det betyde mellem 900 og 1200 ekstra sygeplejersker på landsplan. Dette ville være en betydelig hjælp til et presset sundhedsvæsen.

Når vi i Syddanmark er i dialog med vores medlemmer, støder vi af og til på personer, der holder fast i deres tilknytning til Dansk Sygeplejeråd, men som længe har arbejdet indenfor andre fagområder. Hvis de skal tilbage i sundhedsvæsenet kræver det en særlig indsats. Derfor inviterer vi arbejdsgiverne i såvel kommuner som regioner til, sammen med Dansk Sygeplejeråd, at sammensætte et brush up-forløb som tilbud til de sygeplejersker, der har været væk i en længere periode.

Vi tror et sådant forløb kan hjælpe mange. Det er naturligvis også afgørende at arbejdsforholdene på de sygeplejefaglige arbejdspladser er rimelige, og her ligger allerede i dag en stor ledelsesopgave.

Vi er overbeviste om, at hvis arbejdsgiverne øger deres fokus på arbejdsmiljøet og sikrer ordentlige vilkår – herunder løn, så vil færre sygeplejersker vinke farvel, og flere vil få lyst til at komme tilbage. Kvaliteten i sundhedsvæsenet vil stige til glæde for alle.

 

Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
John Christiansen
Line Gessø Hansen
Jytte Pharao-Bonde
Helle Kruse Hansen
Mads Dippel Rasmussen

Læs også: