Kreds Syddanmark og de 11 kongresforslag

Den 17.-20. maj holder Dansk Sygeplejeråd ordinær kongres på Hotel Radisson Blu Scandinavia i Aarhus. Der skal blandt behandles 11 forslag som et eller flere kredsbestyrelsesmedlemmer fra Syddanmark har stillet. Se kongresforslagene her.

Oprettet: 11.05.2022
Stig Vognæs

Styrket indsats for medlemmers og tillidsvalgte mod til at ytre sig. Genindførelse af stillerlister ved valg. Kongressen placering i kalenderen. Valgbarhed til tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd. Frikøbte politikeres fratrædelseshonorar. Oprettelse af klagenævn.

Det er er blot nogle af emnerne for de forslag kredsbestyrelsesmedlemmer fra Syddanmark har været med til at stille. Ved kongressen i Aarhus bliver hvert enkelt forslag mundligt begrundet af forslagsstillerne og er derefter til debat i hele salen.

Efter debatten vil forslaget typisk komme til afstemning og vil – hvis det opnår flertal blandt kongresdeltagerne – blive til virkelighed i det kommende arbejde.

Se de 11 ’syddanske’ kongresforslag her og læs hvilke kredsbestyrelsesmedlemmer, der har været med til at udforme forslaget.

Løn, faglighed, fællesskab og profession
Det meste af kongressens tid går med at debattere indkomne kongresforslag, der typisk er stillet af hovedbestyrelsen, kredsbestyrelser, Lederforeningen, SLS eller af enkeltpersoner.

Kongresforslagene er inddelt og bliver behandlet efter tur i fire overordnede temaer:

  • Bedre løn til sygeplejersker
  • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
  • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab
  • Styrket faglighed og profession

Du kan se samtlige kongresforslag her.

Kongressen er åben for alle medlemmer, og hvis du ikke har meldt dig til, men alligevel har lyst til at snuse til, hvad der skal debatteres, kan du følge med on-line. Tilmelding til streaming.

På fortoet ses kredsbestyrelsen fra Syddanmark i en gruppediskussion ved en tidligere kongres.