Kreds Syddanmark på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er tilbage med fuld styrke efter nogle magre coronaår. I år var der god repræsentation fra Kreds Syddanmark. Store dele af kredsbestyrelsen havde taget turen til klippeøen, og kredsen havde også udbudt en billig dagstur med busafgang fra Kolding og Odense blandt de syddanske sygeplejersker.

Oprettet: 21.06.2022
Stig Vognæs

Folkemødet blev som sædvanligt holdt i Allinge-Sandvig på nordspidsen af Bornholm – i dagene fra torsdag den 16. til og med søndag den 19. juni. Kredsnæstforkvinde Anja Skovgaard Nissen har sendt denne lille beretning fra folkestyrets svar på Roskildefestivallen:

Så er et spændende folkemøde overstået, hvor de røde sygeplejerske-t-shirts var meget synlige! Både fordi der var mange sygeplejersker (en god og uvant sygeplejenormering ;-)) samt fordi mange viste deres støtte til sygeplejerskernes kamp ved selv at iføre sig trøjen!

Lørdag, hvor kredsens bus kom med medlemmerne, var rigtig fin! Efter en kort velkomst ved kredsformand John blev de sluppet løs, og deltog på forskellig vis i diverse debattelte.

Sygeplejecyklen blev brugt flittigt til at dele budskabet om sygeplejerskers vilkår og til at gå i dialog med folkemødets gæster. Der blev testet viden om sygeplejerskers løn og manglen på sygeplejersker. Smågaver blev delt ud og mange ville gerne reklamere for Dansk Sygeplejeråd og vise deres støtte.

Sygeplejersker og sundhedsvæsenet var atter på årets dagsordenen, med emner som ulighed i sundhed, hvordan sikres gode praktikforløb for de studerende, ligeløn og arbejdsvilkår. Derudover var der også mange debatter om børn og unges mistrivsel. Et område som særligt er aktuelt i forhold til den nye sundhedsreform, hvor sundhedsplejerskernes betydelige indsats er i højsædet.

Noget af det jeg personligt holder meget af ved folkemødet, er de spontane muligheder for at komme i dialog med politikere på alle niveauer, embedsfolk og helt almindelige mennesker. Stemningen og stemningen er uformel og gør samtaler mulige, også dér hvor du normalt ikke har lige adgang.

Det er berigende og vigtigt for den demokratiske debat.

Kærlig hilsen Anja