Kredsen besøger byrådsmøderne

Langeland, Kerteminde og Nordfyns kommuner har haft besøg fra kredsens formandskab, der har lyttet med fra tilhørerpladserne.

Oprettet: 09.07.2018
Mads Dippel Rasmussen og Stig Vognæs

Forsommerens sidste byrådsmøder er netop blevet afholdt. Næstformand i Kreds Syddanmark Mads Dippel Rasmussen har besøgt byrådene på Langeland, i Kerteminde og Nordfyns kommuner.Langeland Kommunes byråd

Formålet var at følge debatten om sygeplejerelevante sager, men også at møde de relevante udvalgsformænd.

Det lykkedes. Nogle udvalgsformænd var desuden viceborgmestre og en enkelt også medlem af Regionsrådet. Desuden mødte Mads Dippel et medlem af en af kommunernes direktion om en igangværende udviklingsopgave.

”Det har været interessant at opleve hvor forskellige kulturer, der er i byråd” fortæller Mads Dippel. ”Der er tydelig forskel på, hvordan møderne og diskussionerne bliver afviklet, og der er ingen tvivl om at sammensætningen af de enkelte byråd har stor betydning”.

Ikke alt har interesse

Der er mange forskelligartede punkter på en kommunal dagsorden og de fleste har ikke direkte sygeplejefaglig interesse. Nogle punkter har imidlertid stor betydning for sygeplejersker eksempelvis: Værdighedspolitik 2018, Spareforslag som konsekvens af budgetopfølgning på samlet set 20,5 millioner kroner (heraf ca. 10 mio. for de udvalg der blandt andet dækker sundheds- og sygepleje) samt tillægsbevilling på 4 mio. til sygeplejen i 2018.Nordfyn Kommunes byråd

Sundheds- og sygeplejen og kollegaernes arbejdsliv har aktuelt - på godt og ondt - været på dagsorden flere steder i de forgangne uger.

”Det har været interessant at være tilhører ved byrådsmøderne og der er ingen tvivl om, at det blev bemærket at Dansk Sygeplejeråd var på tilhørerpladserne,” fortæller Mads Dippel. ”De første kommunalpolitiske relationer er nu etableret. Nu skal der bygges oven på ved de kommende byrådsmøder.”

Læs også: