Kredsens budget for 2019 er på plads

Kredsbestyrelsen har vedtaget Kreds Syddanmark budget for 2019. Og det går godt for kredsen rent økonomisk - det skyldes ikke mindst, at der er kommet flere medlemmer.

Oprettet: 12.09.2018
Stig Vognæs

Kreds Syddanmarks økonomiske forventninger til det kommende år er positive. Det betyder, at der er afsat penge i budgettet for 2019, så Kreds Syddanmark kan holde samme høje aktivitetsniveau som i dette år. Den positive økonomi skyldes blandt andet, at Kreds Syddanmark har fået flere medlemmer.

”Vores gode økonomi betyder at medlemmerne til næste år kan forvente lige så mange kurser, temadage, orienteringsmøder, arrangementer og tilbud som i år,” fortæller kredschef Jan Villumsen, der har det overordnede ansvar for kredsens økonomi.

”Vi holder desuden fast i tilbuddet om at betale det halve af tilmeldingsgebyret på udvalgte kurser hos Folkeuniversitetet, ligesom vi forsat vil yde tilskud, når vore medlemmer søger om at afvikle egne arrangementer for deres kolleger.

Som noget nyt har Kredsbestyrelsen afsat penge til en forebyggende og udviklende indsats på arbejdsmiljøområdet. Det forberedende arbejde i den indsats finder sted allerede i år, og selve arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet vil fortsætte i de kommende år,” slutter kredschefen.

Fakta

Kreds Syddanmarks budget for 2019 kan – i forenklet form - læses i den kommende udgave af Kredsløbet, hvor det vil være en del af Kredsbestyrelsens beretning forud for generalforsamlingen tirsdag den 30. oktober.

Læs også: