Kredsens nye lønpolitik – kort og godt

Kreds Syddanmark har vedtaget en ny lønpolitik for at kunne udvikle alle sygeplejerskers løn lokalt. Lønpolitikken udmærker sig ved at være kort, overskuelig og i punktform, så det hurtigt er muligt at danne sig et indtryk af, hvordan kredsen arbejder på at sikre syddanske sygeplejerskers lønudvikling.

Oprettet: 04.09.2020

Kredsbestyrelsen (KB) arbejder for:

  • at alle sygeplejersker opnår en kontinuerlig lønudvikling
  • at sikre ligeløn for lige arbejde på samme arbejdsplads
  • at den enkelte sygeplejerske sætter krav til sin egen lønudvikling
  •  at fastholde og udvikle lønmidler i forhold til aftalen om lokal løndannelse

Kredsbestyrelsen mener:

  • at alle sygeplejersker skal have en andel af lokalløn og den skal være gennemskuelig og forudsigelig
  • at lønnen skal forhandles hver gang sygeplejerskerne tiltræder en ny stilling, ny funktion, eller tildeles ny arbejdsopgave
  • at der skal være lønfokus, på den eftervidere-uddannelse sygeplejerskerne erhverver sig

Kredsbestyrelsen opfordrer sygeplejerskerne til at kontakte deres tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant ved nye funktioner, opgaver eller stillingsskifte.

Kredsbestyrelsen anbefaler, at aftaler er minimum 15.000 kr. i årligt pensionsgivende tillæg.

Kredsbestyrelsen anbefaler ikke, at der stilles krav om engangstillæg, da vi ser løndannelse som varige forbedringer af lønnen.

Sig først ja til et nyt job

Du foretager vigtige valg i dit arbejdsliv, typisk når du skifter job. Et nyt job er en god anledning til bede om højere løn, og du vil have gavn af at følge rådene i kampagnen ”Sig først ja til et nyt job efter lønforhandling”. I hovedpunkter lyder rådene:

1. Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen, der kan fortælle, hvem der er tillidsrepræsentant på det, som måske bliver din kommende arbejdsplads, inden du går til første jobsamtale. Få en snak om lønniveauet for lignende stillinger, men allervigtigst: få en snak om, hvilke krav du har til lønnen.

2. Sæt ord på, hvad du kan, så du kan stille krav om at få løn for dine kompetencer. Det kan være relevante uddannelser og erfaringer eller særlige kompetencer, som gør dig til en ekstra interessant kandidat til stillingen. Vurder din forhandlingsposition. Har du et godt job nu, måske endda flere jobtilbud på hånden?

3. Det er Dansk Sygeplejeråd, der forhandler din løn, men du og din kommende leder kan drøfte dine forventninger til lønnen under jobsamtalen. Du kan dog også vente, til du får tilbudt stillingen. Udlever aldrig din lønseddel til arbejdsgiver, for det stiller dig ringere i lønforhandlingerne.

4. Selv om du meget gerne vil have jobbet, så vent med at sige dit nuværende job op, til DSR har forhandlet din løn. Hvis lønnen ikke er på plads, så vent en måned med at sige jobbet op. Al erfaring viser, at det er ved jobskifte, der er bedst mulighed for at stige i løn, opnå tillæg og særydelser samt højere pension.

For studerende, der står over for at søge deres første job, er det vigtigt at vide, hvordan de griber lønforhandlingen an. Et tilsvarende initiativ målrettet de studerende sigter på aktivt at udnytte manglen på sygeplejersker og hjælpe studerende med at stille krav ved det første job. Krav kan være løn, men også rammer og vilkår. For nyuddannede er det vigtigt at vide, at fuldtidsarbejde plus afspadsering i stedet for udbetaling tillæg giver samme månedsløn og bedre pension end deltidsarbejde og udbetaling af ulempetillæg.

Læs mere om din løn på dsr.dk/løn.